Kategórie
Energia

Psychické dýchanie…

Rytmický dech je základem psychického dýchání.

Ve všem, co kolem nás bytuje, vládne zákon rytmu. Kroužení nebeských těles, vlnobití, příliv a odliv, vzrůst rostlin, zvířectva a člověka, výměna látek a buněk v lidském i jiném organismu, vše poslouchá zákona vesmírného rytmu.

Magická síla tónu a hudby vůbec spočívá v rytmických pohybech oněmi vyvolaných, proto také rytmické dýchání indických jogínů následnými výchvěvy vzbuzenými v jejich těle i mimo tělo (atmosféře duše) je s to fyzické tělo pozměniti.

Celý tělesný systém je ve chvění a v harmonii s vůlí, vykonávající rytmický pohyb plic. V takové dokonalé harmonii jsou plíce poslušny rozkazů vůle. Rytmickým dýcháním se přivádí jogín v souzvuk s vesmírným chvěním, což mu umožňuje se zmocnit většího množství kosmické energie, kterouž s vdechovaným vzduchem přijímá a již podle okolností vhodně upotřebuje jako např. k duchovnímu léčení, magnetické léčbě atd.

Duševní představa o rytmu je při rytmickém dýchání hlavním požadavkem. Žák musí v sobě vyvolit nějakou měrnou jednotku k prvnímu cvičení a tou je pro jogína tepot srdce. Tento není u všech lidí stejný, proto všichni, kteří cvičí rytmický dech, nechť si vezmou za měřítko tepot tepny.

Zpočátku cvičíme s prsty na tepně ruky, abychom si uvědomili její tepot; po nějaké době, když jsme si zapamatovali interval tepu, počítáme v mysli bez kontrolování tepny. Následující cvičení je nutno konat 3× denně a platí pro něj tytéž předpisy jako u cvičení učednických.

Po dokonalém dechu cvičíme za krátkou chvíli rytmický dech. Může-li ovšem žák cvičit vícekráte za den, je to jenom k jeho dobru a dospěje tím rychleji k cíli.

  1. Sedíme zpříma na židli, aby váha těla spočívala na žebrech. Ruce spočívají na klíně.
  2. Dokonalé vdechnutí, které trvá 6 tepových intervalů.
  3. Zadržení dechu (3 tepové intervaly).
  4. Pozvolné vydechování nosem, trvající 6 tepových intervalů (úderů).
  5. Počítejme 3 údery před novým vdechnutím. Několikráte opakujeme.
  6. Čistící dech.

Po nějaké době lze dobu trvání vdechu, zadržení dechu a výdechu zvýšit. Např. vdech 16, zadržení dechu 8, výdech 16 a přestávka 8 tepových úderů.

Postupujeme ovšem ponenáhlu; nesmíme se domnívat, že prodloužená doba jednotlivých intervalů nám jedině prospívá. Docílení správného rytmu, který během cvičení pociťujeme v celém našem organismu, je vlastně hlavní věcí při tomto cvičení.

I zde musí býti železná vytrvalost a píle. Žák druhého stupně musí býti člověkem neúnavné činnosti a práce. Pouze takový dosahuje úspěchu.

Psychický dech a jeho účinky.

Rytmický dech provázený magickým chtěním nazýváme dechem psychickým. Chceme-li docílit nějaký výsledek, ať v tom či onom ohledu, musíme sloučit koncentraci s aktem vůle (duchovní rozkaz) a rytmickým dýcháním. Není nutno vůli příliš namáhat. Např. chceme odstranit nějakou bolest, počínáme se takto:

Ulehneme, nebo se zpříma posadíme, rytmicky dýcháme. Při vdechování vysílejme pranický proud k místu bolesti s rozkazem, aby tam zreguloval krevní cirkulaci a vyrovnal rovnováhu – a odstranil bolestivé pocity.

Cvičíme takto po několik minut a pocítíme zvláštní ulehčení a bolest zmizí. Cvičení zakončíme čistícím dechem. Pokládáme-li současně na bolestivé místo ruce, nastupuje účinek rychleji.

Takto můžeme léčit choroby vlastní, ale i cizí. Je dobře u začátečníka volit k takovému léčení určitou hodinu a oznámit ji pacientovi, aby v tu dobu ulehl a v positivním stavu očekával vyslaný proud síly.

Pociťujeme-li, že naše životní síla poněkud poklesla, usedneme zpříma, nohy dáme těsně k sobě, založíme ruce nějakým způsobem, aby tvořily jakýsi kruh, čímž se dá zamezit sebemenšímu unikání prany špičkami prstů a dýcháme rytmicky po dobu asi 5 minut. Pocítíme ihned občerstvující proudění v těle a jakési nevylíčitelné omlazení a ulehčení.

Chceme-li životní pranou nabíjeti jiného, počínáme si takto:

Posadíme se naproti němu těsně a uchopíme jeho ruce pevně svými. Špičky našich nohou se dotýkají jeho špiček. Nyní oba současně rytmicky dýcháme, přičemž si musíme v duchu jasně představit, že vléváme do něho svou životní energii. Naproti tomu si pacient představuje, že přijímá naši sílu. Pociťujeme-li po této proceduře nepříjemný pocit nevolnosti, dráždivost nebo okamžité rozrušení, spojíme své obě ruce, jakož i nohy „uzavírajíce takto kruh“, několikráte rytmicky vdechneme a vydechneme a ukončíme čistícím dechem.

Přeměna plodivé energie.

Plodivá síla je síla tvůrčí, kterou lze způsobem, jenž ihned popíšeme, přeměnit ve fyzické a duchovní silové jednotky. Slouží právě tak ke tvoření nového pletiva, jako nových orgánů a organismů.

Čistá přeměna neproduktivní energie propůjčuje člověku neobyčejnou životní houževnatost (důkazem toho jsou indičtí jogínové). Neustále obnovovaná plodivá síla je jimi přeměňována a rozváděna do všech orgánů, které vyživuje a utužuje.

Pohlavní orgán je jim mocnou silovou baterií, které rozumně využitkovávají k blahu vlastnímu i jiných.

Metoda přeměny neproduktivní energie je dosti jednoduchá a může ji žák snadno a kdykoliv provádět; nejlépe však tehdy přistupovat k cvičení, kdy pud pohlavní nejmocněji se projevuje, což je znamením, že se nahromadilo větší již množství této energie, a že je na čase, aby se proměnila v jiné formy věčné prasíly a působila při obnovování spotřebovaného pletiva, buněk, kostí a pod.

Žák se musí koncentrovat (vsedě nebo vleže) na pojem „energie“ a zahánět všechny sexuální myšlenky a představy. Jsou-li erotické myšlenky příliš silné, nesmí se tím znepokojovat, nýbrž považovat je za projevy síly, které má použít k zesílení svého organismu. Svalstvu nechá ochabnout a rytmicky dýchá.

Při každém vdechnutí rozkáže v duchu plodivé síle – energii, aby vystoupila ke slunečnímu pletivu (plexus solaris) a tam se přeměnila v nervovou sílu.

Za malou chvíli pocítí ono stoupání v břišní krajině. Chcete-li přeměnit plodivou sílu v duchovní, necháte ji dostoupit až k mozku, což lze doporučit zvláště umělcům, spisovatelům ap. v čase jejich tvorby. Této přetvořovací metody mohou použíti s dobrým výsledkem muž i žena. Cvičení jim jenom poslouží. Naučí se ovládat sílu, která se pak pro ně stává zdrojem zdraví a moci.

Velký psychický dech.

Velkým psychickým dechem naplňujeme celé tělo pranou. Všechny orgány, svaly, pletiva, kosti a buňky jsou proniknuty pranou a uváděny rytmickým dýcháním v harmonii. Je to jedno z nejdůležitějších dechových cvičení, jež jogínové používají po velkých tělesných námahách. Žákovi se zdá, jako by měl nové zdravím kypící tělo.

  1. Pohodlně ležíme a rytmicky dýcháme.
  2. V mysli si jasně představujeme, jak prana proudí celým tělem a do všech jeho koutů. Musíme mít pocit, jako bychom dýchali celým povrchem kůže. Pranický proud vedeme následovně: Nejprve k čelu, pak nazad hlavy, odtud ke slunečnímu pletivu a pak do krajiny kosti křížové, k pupku a konečně k pohlavním ústrojům. Poté rozvádějme pranu celým tělem rychle od hlavy k nohám.
  3. Čistící dech.

Pokračovanie Ódické liečenie

Z knihy Magický výcvik s aplikací prvků orientálního esoterismu

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.