Kategórie
Energia Liečenie

Psychologické a duchovné súvislosti ochorení…

Našla som na internete úžasnú knihou od  Christíny Page o energetickom systéme, ochoreniach spôsobených slabou energiou v čakrách a duchovných príčinách ochorení. Naše telo nedokáže hovoriť, ale má svoju reč, ktorou nám poukazuje, že nie je niečo v nás v poriadku. Možno aj vy máte občas nejaké vnútorné nasmerovanie, kedy by ste mali spomaliť, alebo sa nad sebou zamyslieť a uvedomiť si, že potrebujete pauzu, vnútorne pocítiť čo sa vo vás deje a že nekonáme správne.

Ja sama som upozornená zablokovaním jednej nohy. Kráčam a zrazu noha ostane na mieste a ja sa potknem na rovnej dlážke. Občas je to len špičkou na nohe, občas celá noha , ale vždy si uvedomím, ak sa táto situácia opakuje, že ma moja dušička upozorňuje, aby som spomalila a uvedomila si, že telo nie je výkonný stroj a môže sa kedykoľvek pokaziť. 😉

Presne to isté sa stalo kolegyni minulý  týždeň, kedy sa dvakrát potkla na rovnej dlážke a tretí krát na koľajniciach a skončila s natiahnutým svalom na nohe. Moje upozornenia sú našťastie bez pádu.

Takže čo symbolizujú z duchovného hladiska časti nášho tela?

Strany těla

Pravá strana těla představuje mužskou část charakteru člověka, má vztah k jeho schopnosti se prosadit, projevit, k jeho aktivitě, logickému myšlení a síle.

Levá strana těla představuje jeho ženskou část a má vztah k jeho citlivosti, pasivitě, schopnosti přijímat, intuici a schopnosti vyživovat, resp. vychovávat. Jednotlivé strany odrážejí také osobní a emoční vazby, přičemž pravá strana symbolizuje otce a ostatní muže, levá strana matku a ostatní ženy. V průběhu vývoje našich mužských a ženských prvků může případně dojít i k jejich vzájemné interakci a s tím související případně nerovnováze, která se projeví i na fyzickém těle. Viděla jsem mnoho lidí, u nichž se příznaky nemocí objevovaly vždy jen na jedné straně a vyjadřovaly tak důležité poselství, kterému se ve vztahu k této straně měl člověk naučit.

 Příklad

1) Jana trpěla ztuhlostí a bolestmi v pravém lokti, rameni, i v palci pravé nohy, což jí působilo velké potíže při řízení vozu. Dotazy jsem zjistila, že většinu svého života strávila v autě, při rozvážení dětí do školy, při návštěvách rodičů svých i manželových a při nákupech pro sousedy. Když jsem se jí ptala, jak se při všech těchto činnostech cítí, reagovala se značnou nelibostí, ale hned se kvůli vyjádření negativní emoce cítila provinile. Pravá strana jejího těla je strana, kterou se vyjadřuje, a klouby symbolizující pohyb byly nevyjádřenými pocity blokovány. Pokud by tento stav přetrvával, klouby by ztuhly tak, že už nebude schopna řídit a fyzické tělo tak její problém vyřeší bez nutnosti jeho verbální formulace, t. j. nebude již dále schopná dělat všem řidiče.

Ztuhlost kloubů může ovšem omezit i ty činnosti, které dělá ráda a může vést také k nevyléčitelnému poškození. Po rozhovoru se mnou byla schopna říci „NE” tam, kde to bylo možné, a rozdělit svůj čas rovným dílem na část věnovanou potřebám ostatních a svým vlastním.

2) Byla jsem požádána, abych se podívala na chlapce, který trpěl bolestí v kříži. Zjistila jsem, že má levý kyčel výše než pravý, což působilo nerovnováhu v napětí svalů a to zase vedlo k mírné skolióze (zakřivení páteře).

Dalšími dotazy jsem zjistila, že jde o velmi nadaného mladého herce, který chce prostřednictvím svého umění vyjádřit svou citlivost a své vidění světa. Rodina ale s jeho hereckou kariérou nesouhlasila a nutila ho k jinému vysokoškolskému studiu. Cítil rozpor (pokřivení) mezi přáním vyjádřit své tvůrčí schopnosti a přáním vyhovět rodičům. Půl roku předtím, než jsem s ním hovořila, odložil své herecké nádobíčko a věnoval se knihám. Tento mladý muž zjistil, že když se jeho citlivá tvůrčí schopnost dotkla země, nebyla přijatá a aby tedy dosáhl harmonie na jedné úrovni, nadzvedl svou levou nohu co nejvíce od země. To ovšem, vzhledem k vzniklému svalovému napětí, způsobilo bolest v dolní části zad.

Hovořili jsme také o jeho zálibě v malování a souhlasila jsem s tím, že mě příště navštíví s jedním ze svých rodičů. Když jsme hovořili o nutnosti navštívit osteopata, dotkla jsem se také otázky jeho uměleckých schopností. Rodina se nakonec domluvila na kompromisu, že mu dovolí, když si udělá všechnu svou domácí přípravu, věnovat se alespoň hodinu denně svému umění. Bolest, zklamání, pocity ublížení i zlost, to vše může být v těle uzavřeno nejen po dobu mnoha let, ale i po dobu mnoha životů. Pochopením zprávy v pojmech mužského a ženského aspektu může být klíč k uvolnění těchto emocí snadněji nalezen.

KLOUBY

Klouby jsou fyzické struktury, spojené s pohybem a lišící se stupněm volnosti – od spojení mezi lebečními kostmi, které se vůči sobě prakticky nepohybují, až po zápěstí, které je pohyblivé v mnoha směrech. Každý kloub se vztahuje k jinému aspektu života. Nemoc určitého kloubu může znamenat blok průtoku energie, vztahující se k tomuto aspektu.

Příklad:

Ramenní klouby symbolizují… nesení a zvedání. Nerovnováha souvisí s přetížením problémy jiných lidí a je potřeba v zájmu všech zúčastněných tohoto nákladu se zbavit.

Loket symbolizuje… přijetí. Nerovnováha souvisí s přáním odstrčit od sebe lidi nebo věci. Je třeba přijmout, co se nabízí, ale současně se nenechat ovládnout.

Zápěstí symbolizuje… tvůrčí svobodu. Nerovnováha souvisí s pocity omezení. Je třeba uznat existenci tohoto pocitu a směřovat k jeho uvolnění.

Prsty symbolizují… jemné přizpůsobení se životu. Nerovnováha souvisí s tím, že nám stojí v cestě omezení nějakými detaily nebo se stáváme necitliví k jemné vyváženosti přírody. Je třeba stát se pružný a tak vylehčit pohyby prstů.

Špička ukazováčku vyjadřuje snahu ostatní odsuzovat nebo na ně svádět vinu místo ochoty nalézt příčinu v sobě samém.

Kyčel symbolizuje… stabilitu pohybu. Nerovnováha souvisí s neschopnosti kráčet s důvěrou vpřed, ať už vlivem strachu nebo z pocitu nejistoty. Je třeba získat více sebedůvěry a tedy jistější spojení s vyšším Já ve všech ohledech.

Koleno symbolizuje… pokoru a pýchu. Nerovnováha souvisí s neschopností zbavit se pýchy a získat více pokory. Mnozí jsou příliš pokorní a potřebují vstát z kolenou a získat více sebedůvěry.

Kotník symbolizuje… svobodu pohybu. Nerovnováha souvisí s pocity, že nám něco překáží v tom, co chceme, např. v touze získat nové zaměstnání nebo vrátit se domů. Vyjádření přání vede často k obnovení pohyblivosti.

Prsty na nohou symbolizují… jemné přizpůsobení se pohybu vpřed. Nerovnováha souvisí s pocitem, že nás svazují obavy z budoucnosti nebo s pocitem, že jsme zdržováni zbytečnými maličkostmi. Když vyšší mysl pracuje s osobností, může být každý krok vpřed konán s vědomím, že na naší cestě není možné udělat krok špatným směrem.

Dna palce u nohy, často způsobená módní obuví, symbolizuje někoho, kdo raději následuje jiné, než aby šel vlastní cestou.

PÁTEŘ

Páteř ochraňuje míchu, která přenáší nervové impulsy pro komunikaci s mozkem. U člověka umožňuje také vzpřímené držení těla. Duchovní význam nerovnováhy v oblasti páteře závisí na tom, která oblast je poškozena.

a) Bederní páteř (dolní část zad) odráží pocit, že náklad je příliš velký, doprovázený často skrytou nelibostí, že tu není nikdo, kdo by nám pomohl.

b) Hrudní páteř (oblast hrudníku) symbolizuje nedostatek prostoru pro vyjádření pocitů ublížení a zlosti.

c) Krční páteř (oblast šíje) vyjadřuje ztrátu pružnosti následkem pocitu neschopnosti nebo strachu se podívat všemi směry.

d) Vyhřezlá ploténka kdekoliv lokalizovaná, vyjadřuje pocit, že člověku nikdo nepomáhá a že není schopen držet krok.

POKOŽKA

Kůže je naším hlavním ohraničením vůči vnějšímu světu a představuje „mě, jako jedince”, ve vztahu k ostatní společnosti. Zrcadlí a vyjadřuje naše vnitřní pocity vůči okolí. Pro ty, kteří trpí kožními chorobami, bývá přirozené vyjádření pocitů často problémem. Je mnoho způsobů, jak se může nerovnováha prostřednictvím kůže projevit:

A) Ztluštění kůže… Dochází k tomu v místech, která jsou vystavena nejen fyzickým, ale i duševním traumatům a působí jako jakýsi ochranný mechanismus. Zdá se, jakoby se člověka s „tlustou kůží” nemohlo nic dotknout. Tento ochranný kryt se často vytvoří jako reakce na emoční bolest, která byla vzhledem k nepřátelsky naladěnému okolí potlačena. U člověka pak vzniká tendence zabránit dalšímu zranění a je pro něj obtížné, aby někomu věřil. Lidé, u kterých se tvoří potničky, kdy je pot zadržován za málo propustnou pokožkou, se také uchylují za ochrannou bariéru. V čínské medicíně náleží kůže do meridianu plic a proto je ezotericky spojena s krční čakrou – centrem sebevyjádření. Nejčastějšími pocity, které se schovávají „pod kůži” bývá smutek, zranění a bolest. Bohužel to však bolesti nezabraňuje, ale bolest to také přivolává. Lidé tohoto typu nejsou schopni přijít blíž a nabídnout lásku a pomoc, zůstávají se svými pocity sami a nejsou schopni se zapojit plně do společnosti.

Reflexologie si všímá toho, že místa ztvrdlé kůže na chodidlech souvisí s oblastmi těla, která člověk potřebuje ochránit.

Lupénka je stav, kdy dochází ke ztluštění pokožky, většinou na místech těla, která jsou více vystavena vnějším vlivům, t. j. v oblastech náchylnějším k emočnímu nebo fyzickému traumatu. Lupenka se objevuje většinou v období stresu a zlepšuje se působením ultrafialového světla, ať už přírodního (slunce) nebo umělého. Z psychologického a duchovního pohledu jsem obvykle zjistila, že pacienti s lupenkou zaujímají obranné postoje se snahou řídit náš rozhovor. Postupně v nich však nacházím velmi citlivé a zranitelné vnitřní dítě, které potřebuje péči a povzbuzení, aby se snažilo nalézt a vyjádřit sebe sama a ne se schovávat před životem za další vrstvy kůže, které mají sloužit jako obrana.

U některým lidí se lupenka objevuje v oblasti týlní kosti, vespodu lebky. Touto oblastí vede důležitá spojnice mezi krční čakrou a třetím okem a představuje neochotu vyjádřit to, co vidíme před sebou.

B) Dermatítida (zánět kůže)… Jde o zánětlivý proces na kůži způsobený chemickými látkami, jídlem, traumatem nebo stresem. Souvisí s nerovnováhou imunitní reakce, což většinou zasahuje oblast solar plexu a srdeční čakry.

Ekzém je specifická forma dermatitidy, která má často vztah k astmatu nebo senné rýmě. Projevuje se jako červená, svědivá, šupinatá vyrážka, která může později mokvat nebo se zanítit. Postihuje většinou skrytá místa jako je vnitřní strana loktu nebo kolena. Symbolizuje ukrývání emocí a citlivost jedince. Ačkoli budou jednotlivé aspekty těchto potíží dále podrobněji rozvedeny, obecně ekzém symbolizuje přecitlivělost na něco v okolním fyzickém nebo emočním světě, co je v případě emocí potlačeno ze strachu z negativní odezvy.

Červená nebo palčivá pokožka vyjadřuje potlačený hněv a frustraci a je třeba tyto pocity otevřeněji vyjadřovat. Svědění vyjadřuje podrážděnost z něčeho nebo někoho a nemožnost z této situace uniknout. Něco se nám „dostalo pod kůži” a tělo se snaží ten rušivý činitel dostat ven na povrch, aby byl viditelný a mohlo se s ním něco udělat.

Mokvání kůže často ukazuje na vnitřní pláč a tělo se snaží ho nechat odejít.

C) Nežit (vřídek) se objevuje v místech infekce mazové žlázky (která dodává kůži potřebný tuk) a vyjadřuje něco, co se nějaký čas podebíralo a hnisalo a nyní to „potřebuje ven”. Symbolicky je podstatné jít ke kořenům skutečného problému a ne se zabývat doprovodnými jevy (hnis). Skrytý vřídek odráží neschopnost opustit minulost nebo vyjádřit hluboce ukryté emoce, často k neprospěchu jedince.

D) Akné je způsobeno nadměrnou sekrecí mazových žlázek a normálněsouvisí s mužskými hormony. Tyto potíže jsou běžné v dospívání a na začátku dospělosti, kdy se u člověka vyvíjí jeho sexuální identita. Akné se však může objevit v každém věku, kdy dojde k nerovnováze mezi mužskou a ženskou složkou a vede to k nedostatku důvěry a nedostatečné sebelásce. U žen k tomu dochází obvykle tehdy, když se uvolní nadměrné množství mužských hormonů, což může vyjadřovat potlačení jejich ženské složky.

E) Akné Rosacea (růžovka) je potíž, kterou obvykle trpí ženy s nerovnováhou nervového řízení krevních cév, což vede k jejich rozšíření a způsobuje to zrudnutí tváří a nosu a vytvoření drobných skvrn nebo pupenců. Jsou známé určité spouštěče těchto potíží jako např. alkohol, kouření, mléčné výrobky, koření a – nejobvykleji – potlačený vztek a rozhořčení. Tito lidé se často snaží zavděčit druhým, které nechtějí pohněvat nebo zarmoutit, ale cítí vztek, že jejich potřeby nejsou vyslyšeny. Potřebují se naučit o tom mluvit a nebát se následků.

F) Bradavice jsou způsobeny virem, který napadá kůži. Je to běžné v období, kdy hledáme sami sebe, že části naší bytosti, které jsou méně pomilování hodné, vystupují na povrch. Je opravdu důležité se milovat „se vším všudy”.

Holohlavost

Jedná se o stav, kdy člověk ztrácí vlasy, většinou v oblasti čela, ale také po stranách. Většinou jde o nějaký traumatický zážitek v minulosti, který doslova „zasáhl kořeny” naší bytosti a trauma a následný smutek zůstává ve vlasovém lůžku a zabraňuje růstu. Vlasy se vždy považují za znamení síly, možná proto, že pokrývají korunní čakru.

Pro léčení je třeba člověka povzbudit, aby se postavil smutku a vybudoval si vnitřní sílu a bezpečí.

 Z knihy Léčivá-síla-čaker-v-praxi

10 replies on “Psychologické a duchovné súvislosti ochorení…”

Milá AnitraM, vďaka vám som začala čítať knihy S.N.Lazareva – Diagnostika karmy. Veľmi mi pomohli, ale rok 2013 je pre mňa veľmi zložitý. Môže to byť aj následok čistenia mojej duše, čo prijímam s pokorou. V poslednej dobe však často padám na kolená a včera som spadla rovno na námestí, na rovnej dlažbe ako keby ma niekto neviditeľný strčil a to takou silou, že som spadla na kolená. V ten deň som bola u panej, ktorá vykladá karty, pretože neviem ako ďalej. Môže to súvisieť s touto návštevou alebo by ste mi poradili, na koho sa obrátiť? Angelika

Páči sa mi

Tento rok je pre mnohých očistným a ťažkým, rokom uvedomovania si vlastných chýb, postojov, zmenou prístupu k sebe , ale aj iným. Maťka tak si dostala tvrdé upozornenie. Koho názor si neprijala, aj keď si vedela, že má pravdu? Vlastná hrdosť ťa dostala do kolien.
Koleno – hrdosť a ego (tvrdohlavosť, nepružnosť, neschopnosť prijať porážku)

Treba vedieť prijať aj názor iných, porozmýšlať nad tým, prečo on tak uvažuje a prišiel k tomu záveru, no dôležité je pochopiť, že ide o uhol pohľadu. Nám sa nemusí páčiť, no dôležité je pochopenie, kto by ten uhoľ pohľadu mal zmeniť. 😉 Naša pravda nemusí byť prijateľná pre toho druhého. Všetko je to len o uhle pohľadu. Veľakrát zistíme, že tí druhí mali pravdu, ale len my sme si to nechceli pripustiť, lebo sme sa na určitú veci dívali inak.

Ja zakopávam na rovnej zemi, len sa mi zablokuje prst na nohe a už viem, že som upozornená, aby som spomalila a viac myslela na svoje duševné potreby a nie na fyzickú aktivitu.

Občas sa mi aj členok vytkne a vtedy viem, že strácam dôveru v seba vo svoju silu.
Stačí sa seba spýtať, kde sme pochybili a odpoveď príde nejakým spôsobom. 😉

Som rada, že si čítala Lazareva, píše tam mnoho zaujímavých vecí, ktoré na človeka vplývali v detstve, z minulosti života a vytvorili tak bloky v podvedomí.

http://www.okem.cz/zdravi/psychosomatika.htm

Pekný dník prajem . 😀

Páči sa mi

Dobrý den anitroM :), mám problémy s pravou paží (sleduji to při cvičení – neprotáhne se tolik, jako levá) a nedávno jsem si uvědomila, že mě bolí i kyčel a noha (věděla jsem to delší dobu, ale oboje je na pravé straně těla!). Můžete mi poradit, čím by to mohlo být? Nebo jak poznám, co se mi tělo snaží říct? Děkuji mockrát:)
Pavla

Páči sa mi

Mila Pavlo…

Pravá strana je o mužskej časti v nás ako sa vieme s ňou vysporiadať a ako sa ňou prejavujeme. Mala by si v sebe viac vyľaďovať svcoju ženskú časť, preciťovať. Zhodou okolností mám tiež problém s pravou pažou. Paža ma pobolievala už dlhšie ,vlastne od jesene, kedy som na dvore zhrabovala trávu. Teraz už nebolí, ale pri väščom zaťažení ju znova ucítim. Tak isto mi na pravej strane dá žlčník pocítiť bolesť hlavy ,prechádzajúcu cez šiju za uchom. Vždy po nejakom čase, ak som v sebe vyvolala hnev a nezvládla svoje emócie. 😆 Moja mama má problém zo žlčníkom a pobolieva ju aj pravé rameno aj pravý bedrový kĺb. Pri bankovaní sa jej tam krásne fľaky ukážu. 😀

Takže ako si na tom zo svojim hnevom, agresiu a zvládaním emócii? Viem, že tento program máme prebraný od rodičov, lebo sme videli ich takto sa prejavovať a práve teraz sa učíme zvládať samých seba a vedieť reagovať čo najviac v kľude a s láskou v srdci. Je jedno o čo ide, hlave vedieť zvládnuť sám seba, nerozčúliť sa, nič zlé nevysielať ani sebe ani okoliu.

Ukážem ti iný spôsob ako prísť na to, čo stojí za bolesťou v tele. Nedávno som čítala o emóciach, ktoré nesieme v tele a za kažou bolesťou stojí určitá naša emócia, ktorú sme nezvládli.
Stačí byť vnímavý k sebe. Vyskúšaj vnímať chvíľu to miesto, kde cítiš bolesť a telo ti ukáže ten pocit, ktorý za ňou stojí.

Skúšala som svoje dutiny, prechladla som teraz, niekto by povedal… mala som chorého manžela, deti, tak samozrejme ma nakazili, ale je to hlúposť, lebo len ja sama za tým stojím. Preniesla som svoje vnímanie do dutín a čakala,čo budem vnímať a ucítila som svoj smútok a trápenie a pochopila som, že je tomu naozaj tak, lebo skutočne som si prechádzala teraz zlým obdobým a prechladnuté dutiny mi ukázali plač a smútok duše.

Potom som skúsila svoj halux na nohe, ktorý ma začína pobolievať a ucítila som svoju nadradenosť, povýšenecký postoj, ktorý občas mám a tiež mi to sadlo. Skúšala to rameno, čo ma pobolievalo a ucítila som v sebe svoj vnútorný hnev, nepokoj v sebe, ktorý som vtedy mala, že som na všetko sama, a nik iný robotu nevidí len ja.

Takže za každou bolesťou v tele stojí nejaké pocit, ktorým sme sa zranili, zablokovali a ten pocit prestúpil z emeocionálného tela cez étercké do fyzického. Telo nás netrestá len upozorňuje.

Druhá vec je ako ten pocit rozpustiť…Pochopením , uvedomením , zmenou postoja k sebe a láskou. …vysielam lásku zo seba (zo stredu hrude)na miesta, ktoré sa ozvú bolesťou. Precítim ich , prežiarim láskou a vyrovnávam energiu v nich. Udržovať sám seba v pokoji a láske , nenechať sa vyviesť z miery, byť vnímavý v každom okamžiku….

Páči sa mi

Ahoj, rada by som pomohla mojej 13ročnej dcére, ktorá má skoliózu. Lekár jej ju zistil, keď mala 11rokov, bolieval ju chrbát,Veľmi prudko vyrástla. Boli sme u ortopéda a zistil vychýlenie hore 20 stupňov a dolu 15. Absolvovali sme rehabilitácie, doma cvičili. No Betka v tom čase robila gymnastiku a neviem, možno aj tá jej skoliózu zhoršila /23 a 18 stupňov/. Tak nastal čas nosenia korzetu a zákazu gymnastiky. Hľadala som iné spôsoby prístupu ku skolióze, skúsili sme ubrať cukru /ten “pojedá” vápnik/, prejavovať viac lásky /nie je láska, treba cukor/, meniť prístup staršej dcéry Katky /s miernym Aspergerovým syndrómom/…. Potom sme navštívili chiropraktika a ten jej behom pol roka 5krát chrbticu napravil. /Korzet po napravení samozrejme nesedel a chiropraktik odporučil ho nenosiť/. Popri tom Betka cvičila 2krát týždenne /podľa mňa málo/ SMsystém. No neviem sa zbaviť pocitu strachu. Stále pochybujem, že sa jej skolóza nelepší, práve naopak… Nemáme teraz zmerané vychýlenie. Bojím sa ísť s Betkou na kontrolu. A samozrejme, mám strach, že som niečo dovrzala… Ešte dodatok do mozaiky: práve v čase vzniku sme sa s manželom rozvádzali. Dokázali sme to zvládnuť dobre a aj doteraz si dobre vychádzame. Deti majú striedavú starostlivosť.Myslím si, že aj toto malo veľmi veľký podiel na vzniku Betkinej skoliózy.

Páči sa mi

Ahoj mama…myslím, že ti veľmi nepomôžem. Každý v sebe nesieme nejakú osobnosť a tým, že žijeme v spoločnosti, musíme sa prispôsobovať viacerým procesom, ktoré sú v našom rozpore. V chrbtici je energetický kanál a ak sa chrbtica ohýba nerovnomerne(pôsobením tlaku-energetického bloku), tak ako niečo tvoju dcéru vyvádza z rovnováhy, potom nastáva problém. Na každý stavec je upnutý nervový pletenec, ktorý poukazuje na bolesti..chrbtica nebolí, ale bolia nervové zakončenia toho orgánu, ktorý na seba upozorňuje. Viac si pozri tu.

Môžno to spôsobuje puberta, teraz do nej deti upadajú oveľa skorej, ako sme sa prejavovali kedysi mi. Aj môjho bratranca dcéra má nejakých 30° , ktoré začali v období prudkého rastu. Dôležité je cvičenie, nie kvôli chrbtici, ale spevňovaní svalstvu, ktoré lešpie drží chrbticu…tým, že ona odmieta cvičiť pravidelne každý deň, bráni sa niečomu v systéme s čím je v rozpore. Za jej ochorením nemusí byť váš rozvod…poznám viac dievčat, čo chodia na RHB učiť sa cvikom na chrbticu a v rodinách fungujú dobre. Prvé zmeny nastali podľa mňa skorej…kedy začala byť nespokojná s niečim

Chiropraktik…možno jej pomohol, ak je dobrý, možno nie…je otázne aký je odborník. Ďalšie vyšetrenie ukáže, či sa chrbtica viac zhoršuje, alebo nie. Robila som na ortopedii a chodilo veľa dievčat s týmto ochorením a vtedy(už sú to roky) od 40°už ich operovali.

Dcéra potrebuje pravidelne cvičiť…keď cvičila gymnastiku, mohla by sa na to nastaviť s tým, že cviky spevňujú a pomáhajú jej vyrovnávať chrbát. Myslenie je základ, viera a vyžarovanie zo srdca pomáhajú realizovať to, čo chceme. Väčšinou za začína chrbtica vychylovať v hrudnej a končí v lumbálenj časti čo je 4 a 3 čakra…láska a naše nižšie ja EGO, ktoré si presadzuje svoje. Ty sama môžeš mentálne na ňu pôsobiť a viesť ju k tomu, aby sa vnímala ako zdravé dieťa a predstavovala si, ako sa jej chrbát vyrovnáva, spevňuje..mysel je silná, no dôležitá je aj energia srdca, aby mohlo nastať vyliečenie, teda uviesť telo, myseľ a dušu do rovnováhy. Zmena stravy, cvičenia masáže(ľubovníkový olej) a vytrvalosť jej môžu pomôcť k vyrovnaniu.

Dascalos liečiť ľúdom éterické telo a dával ho do poriadku, aby sa aj fyzické zmenilo…čiže treba začať napravovať vyššiu časť, aby tá nižšia sa mohla zregenerovať.

Práve čítam knihu liečenie vibráciami a na vlastnej skúsenosti viem, že sa bloky dajú rozpúsťať a telo sa regeneruje, len je to o tom, kto tomu verí a kto nie….a na čo sa nastavujeme a s čm sme v súlade a v rozpore. Občas niečo chceme, ale v srdci sme v rozpore, preto sa veci tak nemôžu udiať.

K chrbtici som našla aj toto…skúšaj hľadať…hlavne nech si dcéra zvyká cvičiť každý deň a nech upokojí vnútro..vníma seba samú a to čo cíti vyžaruje navonok. (bola by vhodná nejaká joga)

http://www.2012rok.sk/wp/terapia-2/18181-chrbtica-strom-zivota

Verím, že nájdeš spôsob, ako dcére pomôcť..telo sa dá uzdraviť, len sa potrebujeme naladiť na vyššie vibrácie Vedomia a vnímať seba samých inak. S láskou a otvorenosťou srdca. A tým, že chceš pomôcť dcére…si vytváraš cestu aj k sebe… ako si pomôcť a niečo uvedomiť.

Pekný večer prajem.

Páči sa mi

Máte pravdu..tá cesta je učenie a pochopenie..tiež som si s mojim mladším prešla viacerými vecami od alergie na plesne, laktózu, histamín, šikanovanie a všetko sa nejako urovnalo, alergie zvládol, nemusí držať diety a aj v škole to je ok…Aj vám všetko dobré…hlavne sa na to nepozerajte ako na niečo zlé…prijmite to a hľadajte spôsob, ako to vyriešiť, lebo len ten , kto hľadá a pýta sa, dostáva odpovede. Maje a pekne s Betkou.

Páči sa mi

Ahoj, chcem sa spýtať na ľavej strane mám nasledovné: 17 rokov úraz kolena (pri skúške v súbore), rameno občas bolesti pocit slabosti a vykĺbenina aj keď vykĺbenie nikdy nebolo, občas bolesť v lakti, stŕpnutý malíček na ruke, šedivosť vlasov aj ochlpenia ľavá strana. Syn keď mal 17 ból na koncerte ako divák a utrpel úraz taktiež ľavého kolena
iné veci sa mu zatiaľ nestali. Je možné že sa nejedná o náhodu, respektíve dá sa to všetko vysvetliť, prípadne napraviť?

Ďakujem za odpoveď

Juraj

Páči sa mi

Ahoj Juraj…k tej šedivosti ti poviem len toľko..je to dedičné ..vidím to v našom rode. Kolená sú o našej pokore a pýche, kedy nám telo ukazuje, kedy byť pokorný k sebe. Asi v 2008..moje začiatky duchovna sa mi blokovalo pravé koleno. Budila som sa s tým, že ležím na boku , koleno pokrčené a neviem ho vystrieť. V studenom pote a bolesti sa mi to podarilo a takto sa to opakovalo častejšie, až jedného dňa mi prišlo vnuknutie priložiť si dlane na to koleno a vystrieť nohu. Išlo to, bolesť bola oveľa miernejšia a tieto stavy prešli. Uvedomila som si, že môžem seba samú liečiť, no hlavne išlo o uvedomenie, čo mi telo vraví bolesťou. Naozaj som mala seba pokoriť a po čase ma pýcha hodila dolu na kolená. Haluxy na nohách sú o našej nadradenosti. Inak som o tom písala v tomto článku, ako za každou našou bolesťou je určitý postoj, emócia…https://anitram.wordpress.com/2014/04/20/ako-previbrovat-energiu-v-tele/

Lakte..aj toto mám odskúšané…je to tým..ako sa oháňame a odmietame pomoc..máme pocit, že všetko zvládneme. Najskorej lupienka na ľavom lakti a potom tenisový lakeť. Rameno…pravé som si prácou a svojim postojom zničila..na ramenách nesieme svoje starosti a trápenia a ako som pohrabala celý dvor s myšlienkami, že som jediná, kto vidí všade prácu a povinnosti som aj pol roka mala rameno boľavé. Potom som si bankovaním bolesť vytiahla…jedním prisatím banky som mala miesto v momente fialové. Naozaj je všetko o našom postoji, ako pristupujeme k sebe, k ostatným, s akými pocitmi vykonávame prácu.
A deti…tie preberajú naše programy, vidia ako sa správame a tak nás kopírujú. Aj môj syn mal problém s pravým kolenom ako ja…neho museli však operovať..mal výrastky na chrupavke a povolený krížny väz.
A to ochlpenie bude tiež niečo dedičné…tak ako sá aj bradavice.
V emočnom tele zachytávame naše emócie, ktoré sa nikam nevyparia a keď ich tam je nakopených veľa, tak prenikajú do fyzického a už vytvárajú bolesť pod tlakom…ak sa príčina nelieči, miesto postupne degeneruje. Preto je vhodné sa zamýšlať nad bolesťami tela. Môj otec často trpel bolesťami chrbtice LS 4-5 , čo ukazovalo na oslabenie obilčiek a nakoniec aj o pravú obličku prišiel. Tu sa ukázal jeho vzťah k otcovi. Psychika vytvára najviac ochorení a chronické ochorenia sú zväčša naše nesprávne postoje a činy z minulosti…náhody nie su. Nik nás netresce cez bolesti a utrpenia, ide len uvedomiť si seba ako sa správame a pristupujeme k životu a hlavne k sebe. Ak si vezmeš..každý cukrovkár je sebakritický a chýba mu láska k sebe..sebaprijatie.
Mne telo ukazuje, aj čo by som nemala jesť a čo áno, kedy mi káva nesadne a podobné veci. Ľudia s ascendentom v býkovi sú voči svojmu telu vnímaví a je to vlastnosť, ktorú ich znamenie býka učí…porozumieť svojmu telu. 😀
Ak sa budeš snažiť pochopiť, čo sa za tvojimi bolesťami ukrýva a napraviť svoje postoje, zmierni sa aj bolesť…pomáha bolestivé miesta vnímať a vnášať doň lásku..meniť energiu v ňom..transformovať,alebo si prikladať tam dlane a vnímať sa s láskou. Blok treba rozpustiť.

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.