reflexologie_a_akupresura_05

Nohy sú mimoriadne orgány. Každá noha obsahuje 26 kostí (dokopy je v oboch nohách štvrtina všetkých kostí tela), 7 200 nervových zakončení a 107 väzov. To všetko dokopy poskytuje mimoriadnu silu a rozsah pohybu. Napriek tomu, že po nich neustále šliapeme, patria nohy k najcitlivejším miestam nášho tela. Preto sú chodidlá najvhodnejším miestom reflexologického zásahu. Ruky, ku ktorým sa správame trocha ohľaduplnejšie, sú v skutočnosti oveľa menej citlivé ako nohy.

Reflexológia je celostná doplnková liečba. Jej cieľom je liečiť celého človeka, nielen jednotlivý príznak, pretože príznaky ako bolesť alebo kožná vyrážka sú spravidla príznakom vnútorného problému. Odstrániť príznak a ponechať problém, ktorý je jeho príčinou, nevyriešený, je rovnaké ako liečiť kiahne obyčajným zakrytím škvŕn. Navyše pôsobenie obmedzené na jednu časť tela síce prevedie energiu do tejto oblasti, ale tá potom bude chýbať niekde inde. Nakoniec sa pacient môže cítiť horšie ako predtým. Preto reflexológ zvyčajne začína pôsobením na celé nohy, aby liečil celého človeka, a postupne sa sústreďuje na oblasť, ktorá si vyžaduje zvláštnu starostlivosť. Preto je lepšie pôsobiť v plnom rozsahu na obe nohy alebo ruky vždy, keď je to možné. Okrem obnovenia rovnováhy je to taktiež upokojujúci postup, nech už pracujete na sebe alebo na niekom inom. Prináša to taktiež viac uspokojenia, než keď väčšiu časť ruky alebo nohy zanedbáme. Niekedy sa však stane, že nemáte pol hodiny na úplné sedenie alebo je problém naozaj len tým, na čo vyzerá, a nie známkou hlbšej poruchy -napríklad cestovná nevoľnosť.

A dokonca aj keď ide o dlhodobý vnútorný problém, prinesie zmiernenie príznakov okamžitú úľavu, zatiaľ čo odstránenie prvotnej príčiny si vyžiada dlhodobé pôsobenie. Úplné reflexologické sedenie zahŕňa všetky systémové postupy, opísané na nasledujúcich stranách, s výnimkou endokrinnej (hormonálnej) sústavy, ktorú ovplyvňuje pôsobenie na všetky ostatné systémy. Endokrinný systém je opísaný samostatne, takže ho možno cielene ovplyvňovať pri problémoch súvisiacich s hormónmi. Pretože sa však žľazy s vnútornou sekréciou nachádzajú v rôznych častiach tela, v priebehu úplného pôsobenia na nohy pôsobia taktiež na celý endokrinný systém. Ak nemáte čas na úplné sedenie, začnite prebudením energií krátkou prípravnou sekvenciou. Potom skrátka pracujte na systéme, kde sa prejavujú ťažkosti, a nakoniec sa sústreďte na jednotlivé body.

Napríklad pri bolesti hlavy prejdite najprv oblasť hlavy a krku a potom sa zamerajte na konkrétny bod hlavy. Každú sériu začnite a ukončite dlhými plynulými ťahmi pozdĺž chodidla smerom k členku. Rovnako tak postupujte po pôsobení na jednotlivé oblasti, aby ste zmiernili nepríjemné pocity a odviedli z danej oblasti prebytočnú energiu. Po reflexologickom sedení by mal každý vypiť veľké množstvo vody. Reflexologia povzbudzuje krvný obeh a nervové zásobenie všetkých orgánov, takže obnovuje telesnú rovnováhu – reflexológovia to nazývajú obnovením „homeostázy”. Dochádza k tomu, že telo uvoľňuje nahromadené toxíny, čo by mohlo viesť k bolestiam hlavy alebo nevoľnosti. Väčšie množstvo vody napomáha činnosti obličiek a vyplaví odpadové látky z tela von.

Na väčšinu reflexologických bodov sa pôsobí špičkami prstov a bruškom palca, a to pevným tlakom. Všetky ďalej uvedené metódy najpravdepodobnejšie použijete pri sedení s inou osobou. Pri práci na svojich vlastných nohách sú najľahšie použiteľné techniky prítlak palca a ukazováka, otáčanie a natáčanie alebo ohýbanie.

Prítlak palca a prstov

Prítlak palca sa vykonáva ohnutím palca v medzičlánkovom kĺbe a jeho súčasným posunutím dopredu – podobne ako pohyb húsenice (1 a 2). Prítlak ostatnými prstami sa vykonáva rovnakým spôsobom. Palec ani prsty neprerušujú dotyk s kožou, ale sila tlaku v priebehu pohybu kolíše.

Otáčanie v bode

Nechajte palec alebo ukazovák na jednom mieste (5) a otáčajte ním za čiastočne zvýšeného tlaku na aktiváciu príslušného bodu.

Natáčanie okolo bodu

Podporná ruka zostáva nehybná a druhou rukou natáčajte nohu okolo palca alebo ukazováka, ktorý tlačí na bod (6).

Ohýbanie okolo bodu

Podobný pohyb ako natáčanie, ale namiesto rotačného pohybu ohýbate nohu oproti nehybnému palcu (7) a postupne zosilňujete a zoslabujete tlak.

Hlboký tlak so spätným pohybom

Túto techniku použite pri tlaku na reflexný bod, ktorý sa nachádza v hĺbke nohy a je ťažko prístupný, alebo keď musíte pôsobiť veľmi presne. Podržte nohu tak, že štyri prsty pôsobiacej ruky použijete ako páku, a vonkajšou hranou palca pevne zatlačte na bod. Udržujte stály tlak a -bez toho, aby ste prerušili dotyk palca s bodom – ťahajte palec naspäť tak, že tkanivo pod ním sa pohne, zatiaľ čo samotný palec zostáva na mieste. Tlačte tak päť sekúnd.

Hlboký tlak

Technika hlbokého tlaku sa niekedy používa bez spätného pohybu pri pôsobení na niektoré hlboko uložené reflexné body, ako bod pečene alebo bod sleziny. V takomto prípade je dobré tlačiť a počítať do piatich, potom plynulo uvoľniť tlak a až nakoniec presunúť palec (8). Hlboký tlak možno použiť aj na upokojenie nadmerne citlivých reflexných bodov.

Z knihy : SAMOLIEČENIE POMOCOU REFLEXOLÓGIE A AKUPRESÚRY

Reklamy