Atlara's Blog

Vnemy, ktoré má, sa spočiatku obmedzujú na dobu, v ktorej jeho fyzické telo spí. Neustálym cvičením sa však dostane tak ďaleko, že bude duchovne zrieť v každom dennom okamihu, akonáhle len bude chcieť vyradiť fyzické zmysly, a bez toho, aby opustil svoje telo. Dá sa ihneď pozorovať veľký rozdiel, keď sa očami jasnozrivého človeka pozeráme napríklad na kyticu ruží. Potom už nemôžeme hovoriť: Kytica ruží je predo mnou, ja som tu a ona je tam – ako to môžeme povedať v normálnom stave denného bdenia.V duchovnom svete stráca priestorový rozdiel, tu i tam, svoj zmysel, a my svojím vedomím už nie sme pred kyticou ruží, ale vo vnútri nej. Duchovné vedomie sa cíti v duchovnom svete v bytosti, v skutočnosti, jasnozrivý človek sa rozlieva do objektu, ktorý vníma. Jeho vnútorná bytosť akosi preniká hlavu svojho fyzického tela a je za jedno so všetkým, čo vidí…

View original post 1 314 more words