Kategórie
cesta k sebe

Není důležité, co děláme, ale jak to děláme

Být a myslet jako všichni ostatní ve skutečnosti znamená, že vůbec nemyslíme, a tak vlastně neexistujeme. Moudrý Chan Siang-c’ kdysi napsal, že jestli myslíme jako všichni, už se mýlíme, neboť každý člověk myslí různě. Pokud myslíme za všechny, opět děláme chybu, protože každý člověk má své vlastní starosti. Přemýšlejme podle svého a za sebe, ale mějme na paměti, že pokud nemyslíme na jiné, nemyslíme především na sebe. Napodobováním jiných lidí zpochybňujeme vlastní jedinečnost a neopakovatelnost.byt-sam-sebou

Ralf Waldo Trine už v roce 1897 nabádá čtenáře, aby si uchovali svou individualitu: „Mnozí lidé zase žijí hluboko pod úrovní života, jaký by mohli žít, protože ustavičně vydávají svou osobnost napospas jiným. Chceš být ve světě nějakou silou? Buď svůj! Nepo- čítej se, nedovol, aby tě počítali k lidem, kte- ří žijí pouhým možná. Buď věrný nejvyšším ideálům své duše a nedej se ovládat zvyky, mravy ani libovolnými lidskými pravidly, jež se nezakládají na mravních zákonech. Na pravidla, která se zakládají na mravních zá- konech, bude vždycky dbát člověk, který má hlavu i srdce na pravém místě.

Svou osobnost, nejmohutnější zdroj své síly na to, neobětuj zvyku a konvenci, jež mají původ ve velkém davu lidí, kteří nemají dost síly, aby si zachovali osobnost. Jestliže obětuješ svou osobnost, posiluješ nežádoucí stav: za to se stáváš otrokem a po čase si tě bezpochyby přestanou vážit i lidé, kterým se chceš zalíbit.“

Skotský spisovatel a básník Robert Louis Stevenson zastával názor, že naučíme-li člověka, aby si všímal toho, co si o něm myslí jiní lidé, a řídil se názorem většiny svých současníků, přestane důvěřovat vlastní duši. Takovýto jedinec může být poslušným občanem, ale nikdy se nestane skutečným člově- kem. Máme právo si nevšímat názorů jiných lidí bez ohledu na to, zda jsou lepší nebo horší než my, a jít vlastní cestou v souladu se světem, jejž máme. Naši bližní mohou mít pravdu, ale stejně tak můžeme mít pravdu my.Mohou znát ledacos, ale my také mnoho víme. Věrnost svému vyššímu Já je velmi důležitá.

Pokud člověk není věrný sám sobě, jak můžeme očekávat, že bude oddaný jiným lidem?

Nikdo se nerodí silný, zkušený ani moudrý, proto napodobování představuje nejlepší způsob, jak si mladé duše mohou osvojit umě- ní žít mezi lidmi. Je však důležité, abychom si vybrali správnou autoritu. Až se naučíme samostatně rozhodovat a nést odpovědnost za svá rozhodnutí, musíme si dodat odvahy a vybrat si cestu, kterou nám ukáže srdce. S nikým se nesrovnávejme ani na nikoho neberme ohledy, jen jednejme podle svého vyššího Já. Buďme jako ti udatní rytíři. Udělejme, co je nutné, a dál ať se stane, co se má stát.

Nepřišli jsme na tento svět jen proto, abychom zasadili strom, postavili dům a zplodili syna, jak se obvykle říká. Vždyť hlavní není, co konkrétně uděláme během svého života, ale JAK. Naše individualita se neprojevuje v kvantitě, ale v kvalitě toho, co jsme vykonali. Není důležité, jakou cestu si vybereme, jestli budeme učitelem, farmářem, politikem nebo sportovcem, ale abychom ve všem, co děláme, říkáme a myslíme, byli věrni sami sobě. Všichni mudrcové, naši největší učitelé, a dokonce samotný Bůh ústy pozemských průvodců k nám promlouvají v knize Hovory s Bohem, jejímž autorem je americký spisovatel Neale Donald Walsch:

„Cílem vašeho posvátného vztahu ke každému člověku, místu nebo předmětu není zjistit, co kdo chce nebo potřebuje, nýbrž přijít na to, co potřebujete k tomu, abyste mohli být tím, čím chcete být. Zradit sám sebe, abys nezradil druhého, je také zrada. Je to nejhorší zrada.

Jinými slovy, někdy musíme dát přednost svým vlastním zájmům. To musíš dělat vždycky! Tvé rozhodnutí musí vycházet z toho, čeho se snažíš dosáhnout. Je-li tvůj životní cíl vysoký, tvá rozhodnutí tomu musí odpovídat. Dávat přednost vlastním zájmům neznamená být sobecký – znamená to uvědomovat si sám sebe. Jedině uplatňováním svobodného rozhodování lze dosáhnout růstu. Jestliže se vždycky řídíš cizími pravidly, pak nikdy nevyrosteš a, budeš jen poslouchat. Navzdory tomu, co si myslíte, od vás já nevyžaduji poslušnost. Poslušnost není růst a já si přeji růst.

Jak být sám sebou Koršunov Alexander

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.