Kategórie
Energia

TAJEMSTVÍ MENSTRUAČNÍ KRVE, aneb co nám (o nás) po tisíce let tají.

tajemství menstruační krveŽeny Aborigejů schovávaly svou menstruační krev v nádobách a používaly ji k léčení bolestí. Ženy mohou se svou krví dělat mnoho věcí. Některým z Vás se nelíbí, že jste ženami. Když se objeví menstruace, cítíte se nepříjemně, nepohodlně, máte bolesti a je to celkově nevhodný stav a zážitek. Muži často nemají žádnou představu o tom, co se děje, takže je to i pro ně mrzuté období. V příštích dnech kontakt s Bohyní otevře vaše srdce a odhalí Vám, kam Vás krvácení může vést a co Vás může naučit, neboť v menstruačním procesu leží mnoho klíčů, které přivedou Bohyni zpátky na tuto planetu. Je potřeba, aby se navrátila síla partnerským vztahům. (pro OSUD.cz připravila Marie)

…Rozhodla jsem se, po pár měsících praktického vyzkoušení tohoto tajemství, předat ho dál co největšímu počtu lidí to půjde. Je v něm veliký potenciál pro mnohé, kteří se ptají: “Jak mohu pomoci matce Zemi?”.Než přejdu k samotným výsledkům mé praxe, ráda bych se podělila o pár synchronicit, které mě k této informaci dovedly.

V červnu roku 2010 jsme se po oslavě narozenin mého malého synovce vraceli kolem 11. večer z Liberecka domů do Prahy. Když můj muž řídí, ráda se večer celou cestu dívám z okénka na hvězdy. Byli jsme u Mladé Boleslavy, když přímo před námi krásně zářil Měsíc a pod ním hvězdy ve tvaru podobném Velkému vozu. Právě tento tvar mě zaujal a říkám si, to je divné, Velký vůz takhle u Měsíce? Během okamžiku se tato formace 7 zářivých bodu začala rychle přibližovat – to už jsme tušili, že se něco divného děje. Pak se toto uskupení ulouplo jakoby z nebe a posadilo se vodorovně nad naše auto – odhadem pár desítek metrů. A viselo tak několik vteřin. Jelikož to bylo opravdu nečekané, partner za volantem začal nahlas vydávat tato slova:”Co to je, co to je, co to je?”

Pak se na voji odpojila dvě světla, seřadila se vedle sebe a pak frnk a zmizela. A za nimi pak zbytek formace. A nastalo hrobové ticho až do Prahy. Každý sám s telepatickou informací, budou u nás doma (tuto informaci jsme si s překvapením vzájemně sdělili po týdnu od tohoto zážitku).

A byly – 7 bodů se vznášelo nad polem a při dojezdu domů byly nad obzorem tak, abychom je stále viděli. Tak jsme zavolali našeho syna, který s námi na oslavě nebyl, aby si ten úkaz přišel také vychutnat.
Během následujícího týdne jsem získala odkaz na video “Poslové úsvitu”. Ten večer jsem u něho zůstala ukotvená až do dvou hodin do rána. Vážně jsem se nemohla odpojit, jako když potkáte člověka, který svět cítí podobně jako Vy. Ihned jsem objednala všechny knihy, které byly k dostání od Barbary Marciniak. A začala číst – a můj pohled na svět a na samu sebe se ještě více dramaticky měnil. Čím více jsem četla, tím více jsem zjišťovala, že některé mé myšlenky a postoje v dětství nebyly zavrženíhodné ani směšné.
Také jsem zjistila vícevrstevnatost slov v těchto knihách, kdy při opakovaném čtení máte pocit, že držíte v rukou stále novou knihu. Slova mají svůj vlastní rytmus, který si žije svým vlastním životem a vykonává na vašem vnímání svou vlastní práci. Jsou opravdu mazaní a znalí.
Po několika měsících oživování informací jsem jednoho večera vyslovila přání “získat informace, které pomohou zúrodnit a vylepšit mou zahradu”.
Během týdne přišel můj muž s úsměvem na tváři s červenými deskami s tím, že objevil ještě jednu knihu od Barbary Marciniak “ZEMĚ – Plejádské klíče k Živé knihovně”.
Ano – a tam to bylo! Odpověď na mé přání. Stalo se to v prosinci 2010 a já měla k dispozici 2 květináče, ve kterých jen tak tak rostla bazalka. A tak jsem udělala pokus a jednu bazalku jsem zalila “svou menstruační krví”. Za měsíc byla při stejných podmínkách bazalka dvojnásobná a měla mnohem zelenější listy než ta vedle ní. V tu chvíli jsem obdržela jeden z nejkrásnější darů ve svém životě. Má menstruace získala úplně jiný rozměr a já zjistila, že řeči o tom, že jsme tvořiví bohové – opravdu nejsou jen prázdná slova. A také, jak je tato ženská událost ” velmi, velmi vzácná”.
Dnes již ani kapičku nazmar – je to mnohem vzácnější než všechny šperky světa.
Má zahrada za tuto sezónu vyprodukovala odhadem podle druhu 5-10násobek plodů. Na jaře jsem měla pouze jedno napadení mšicemi, a to u malin – a i ty nakonec odplodily sladké velké plody, jinak se mšice vyhnuly úplně všemu.
Oproti loňskému stavu – docela výjimečný stav. Dokonce jsme si všimli, že mravenců dost razantně ubylo.
Ta první odzkoušená bazalka dodnes roste v mém skleníku a má více jak 70 cm a nádherné silné veliké listy. Chuť plodů je velmi koncentrovaná a neuvěřitelně lahodná, kdy vedle ní je chuť poctivé organické zeleniny a ovoce až překvapivě fádní.
Věřte, že po vyzkoušení mě to velmi překvapilo, opravdu jsem tak výrazný rozdíl nečekala. A tu zvláštní chuť vnímali i cizí lidé. Zároveň jsem zjistila na zahradě několik bylin, které jsem nikdy nesázela, a velkou pestrost brouků a hmyzu a drobných zvířátek. Ale o tom třeba někdy příště.
“Země reaguje na záměry, postoje a nálady těch, kdo se o ni starají. Jídlo vypěstované s láskyplnou péčí a s vědomým přihlédnutím ke sladění se se silami přírody, bude fantasticky nabité živými kosmickými silami. Přímá komunikace se Zemí zpřístupní nové hladiny energetické setby, jež lze zakódovat do jídla, které jíte.”
Celou planetu zasahuje větší uvědomění. Větší pochopení a využití vědomí v zemědělství a zahradnictví způsobí revoluci ve vašem vztahu k přírodě.
Jídlo, které VYPĚSTOVALA BOHYNĚ, například s použitím MENSTRUAČNÍ KRVE na pohnojení půdy, nese vyšší frekvenci.
Menstruační krev podle posledních studií obsahuje 70 krát více kmenových buněk než kostní dřeň. A zde vyvstává další možnost použití dle fantazie a vnitřního vedení.S láskou Marie

Teď na vás nechám působit energii slov z knihy ZEMĚ – Plejádské klíče k Živé knihovně (Barbara Marciniak):

Ženy si často neváží své menstruační krve, místo aby chápaly, že je zdrojem jejich síly. Krev nese genetický kód, a protože je Matka Bohyně zdrojem všech věcí, je tím odkud kódy přicházejí. Je tím, kde je uložen příběh. Menstruační krev může být použita, aby vyživovala život rostlin, označovala Zemi a umožnila Zemi poznání, že Bohyně zase žije. Všeobecně ženy již nekrvácejí do Země. Kdyby tak dělaly, byl by to přímý přenos energie Bohyně. Když ženy pouštějí svou krev do Země, je tím živena.
Ženám bylo po celé věky říkáno, že jejich krev je kletbou a ony se své vlastní krve obávaly. Nechápou, že je jejich zdrojem a jejich silou. Jestliže odložíte stará tabu a pracujete s menstruační krví, shledáte, že působíte docela jinak na zvířata i rostliny Živé knihovny. Ženy, jestliže stále krvácíte, buďte moudré a ctěte své tělo a svoji krev. Vaše krev je jedním z nejvyšších zdrojů plození a vyznačení území, které můžete vyvolat. Pochopení tajemství krve je klíčem ke spojení se zdrojem vaší síly a spojuje Vás s vašimi hlubokými vnitřními znalostmi.

Můžete si označit půdu, kde žijete, svou menstruační krví. Můžete začít s kardinálními body: sever, jih, východ, západ. Potom, za čas, můžete pokračovat v označování Země jako když malíř pokládá své črty na plátno. Můžete rozředit krev vodou, aby jí bylo více. Můžete jí žehnat a používat krystaly, aby udržela svou vibraci. Tento proces se dělá, aby bylo vyznačeno území Bohyně. Bude to přitahovat rostliny a zvířata, která mají novou životní sílu a cítí, že jsou s Bohyní jedno.

V řadě vašich starých příběhů byla krev používána, aby odvracela zlo, anebo jako prohlášení nějakého zájmu. Možná byly označovány menstruační krví i dveře. Nikdo by se neodvážil dotknout těchto dveří nebo těch, kdo žijí uvnitř, neboť bylo chápáno, že tam vládne Bohyně. V těchto starých časech byla Bohyně stále respektována. Rozumělo se, že když jste šidili nebo se nepodrobili Bohyni, vaše práce nebyla božská.

Až budete stavět a rozvíjet nové společnosti, navrhujeme, aby se shromáždily ženy každého věku a snažily se porozumět svému menstruačnímu období a sdílely svou sílu a své znalosti jako klíče s muži. Zkoumejte tajemství krve jako přirozený proces společného života. Vaše tělo a jeho cykly vytvářejí představu života. Je velmi důležité, abyste chápali, co je síla. Přemýšlejte o mocné síle ženy, která má dítě. Ona udržuje životní sílu, která vytváří pohyb a touhu, aby se mohlo narodit. V tomto je tajemná síla. Tolik síly, že z ní má mužská vibrace strach jakoby proces rození byl magický. Protože mužství zapomnělo, jak přinášet na planetu zrození prostřednictvím svého těla, muži byli poděšeni silou ženství. Muži se potřebují dostat k tomu, aby používali krvácení žen a podporovali je. Přijde čas, kdy budete chtít znát své potomstvo a budete chtít být odpovědní v tom, kdy je chcete mít, protože život začne být velmi cenný. Ženské krvácení se stane velmi důležitou součástí společnosti. Až ženy pochopí tuto sílu, Bohyně bude galvanizována a vrátí se do Vás všech.
Jestli chcete mít úrodnou zahradu, nejlepší zahradu ve městě, zalévejte ji svou krví ředěnou s vodou. Vaše zahrada bude vzkvétat. Shledáte, že vaše krev může urychlovat růst potravy. Urychluje mnoho, mnoho věcí. Není to omyl, že ženy krvácejí. Je to jeden z největších darů. Je to elixír bohů.
Ženy Aborigejů schovávaly svou menstruační krev v nádobách a používaly ji k léčení bolestí. Ženy mohou se svou krví dělat mnoho věcí. Některým z Vás se nelíbí, že jste ženami. Když se objeví menstruace, cítíte se nepříjemně, nepohodlně, máte bolesti a je to celkově nevhodný stav a zážitek. Muži často nemají žádnou představu o tom, co se děje, takže je to i pro ně mrzuté období. V příštích dnech kontakt s Bohyní otevře vaše srdce a odhalí Vám, kam Vás krvácení může vést a co Vás může naučit, neboť v menstruačním procesu leží mnoho klíčů, které přivedou Bohyni zpátky na tuto planetu. Je potřeba, aby se navrátila síla partnerským vztahům. Je mnoho tajemství k odhalení a k opětnému předání lidem. Někteří z Vás se mohou divit, proč tento předmět odhalujeme. Je to velmi důležité téma. Jestliže Vás nezajímá energie Bohyně a tajemství krve, říkáme Vám, že míjíte hlavní část života a nemůžete tak rozumět, co se děje na planetě. Jestliže se od toho odvracíte a myslíte si, že je to nedůležité, kompletně míjíte stěžejní bod. Je to jedním z nejvíce posilujících učení, které Vám chceme v této době dát a pomáhat Vám tím v pochopení toho, co přichází. To, co je potřeba, abyste kompletně a totálně dělali je, ať jste muž nebo žena, abyste ctili vibraci, která prochází vaším srdcem a pomáhá Vám mít svá srdce otevřená.
Menstruační krev je vysoce okysličena, je to nejčistší krev a nese dekódovanou *DNA *. Je to kyslík, kdo dekóduje její vlákna a umožňuje restrukturalizaci údajů. Vaši vědci si nyní hrají s třívláknovou DNA. Učí se, jak postavit vlákna DNA založená na světelných fotonech – vláknech uvnitř těla, které nazýváme světelně kódovanými vlákny.
Tajemství krve bylo ve vašich moderních náboženstvích ničeno. Zajímali jste se někdy o přijímání Krista? Bylo tam řečeno, abyste jedli tělo a pili krev Krista. Jaký to má význam? Jestli jste pokročilí křesťan, tato slova slyšíte neustále znova a znova: “Toto je mé tělo, toto je má krev.” Tento rituál je překroucen. Pojímání těla a krve v sobě nese smysl kanibalismu a je ovlivněn starodávnými a zhoubnými vlivy plazů.
Na této planetě mají mnozí tendenci věřit advokátům, aniž by zkoumali, kde je pravá pravda. Rozsah této ignorance končí. Vcházíte do oblasti blahodárného vědění. Zakořeňujeme ve Vás několik klíčových frází, používajíce zvuku, které něco pro vaši mysl znamenají. A ještě na jiné hladině k Vám mluvíme jazykem, který vaše tělo umí dekódovat, stejně jako úrodné kruhy. Chceme do tohoto kotle ještě něco přidat. Měsíc ovlivňuje rytmy Země. Kdo může říci, že to nemá smysl? Měsíc ovládá v těle proudy energie stejně jako řídí na vaší planetě příliv a odliv. Měsíc je velmi silný elektromagnetický počítač. Když Měsíc ovlivňuje přílivové vlny, ovlivňuje rovněž vlny ve vašich tělech, krev ve vašich vlastních tělech a krevní hormony.
Na vaší planetě jsou různé cykly, které jsou udržovány kýváním kyvadla. Na Zemi dlouho vládla matriarchální energie. Potom nastoupila na trůn patriarchální energie a vyhladila všechny známky ženského vedení a vědění. Ženské vědění bylo zachováno jenom v mýtech a legendách, kde bylo ženství přijímáno jako účastník a ten kdo život vnímá. Žena se cítila být spojenou s pavučinou existence jen procesem rození. V jednom období zde byly síly mimozemské inteligence, které pracovaly na aktivaci ženských principů. Bylo to uděláno, aby měly ženy schopnost rodit a cítit. A to je to, odkud pramení ženské spojení s Měsícem. Byl to vliv Měsíce, kdo přenášel ženský energetický program. Měsíc je jako velký počítač, takže jej mohou vlastnit různé bytosti a formy inteligence, nebo mohou mít schopnost Měsíc programovat. Takže zde byly bytosti, které naprogramovaly Měsíc pro ženský cyklus. Je to zapomenuto, protože se to dělo v období lásky a benevolence. Potom se samozřejmě věci změnily.
Po celé věky je energie z Měsíce vyzařována jako elektromagnetická frekvence k Zemi, aby udržovala dvouvláknovou **DNA *. Nezlobte se pro to na Měsíc. Na Měsíci není nic špatného. On pouze vyzařuje programy. Měsíc stanovil pro ženství výchovný program. Tento reproduktivní cyklus vytváří možnost k častějšímu rození dětí než-li je schopen sluneční cyklus.
Chápejte, že Měsíc Vám kreslí váš pěstounský program. Ačkoliv jako části Vědomí se můžete posunout do nového cyklu plození. To pomůže stabilizovat nekontrolovatelné přelidnění na planetě. Ve Státech nyní převládá strach ze zdvojené populace, která nastala ve velmi krátké době. Rodíte se s jizvami a šrámy. Během příštích padesáti let bude na Měsíc působit jiný vliv a měsíční cykly změní i pozemské cykly. Všechno se drasticky změní. Nyní jste schopni rodit, možná spíše být oplozeny, každý měsíc. Znamená to velmi rozdílné zkušenosti, jestliže budete schopny otěhotnět jen jednou za rok. Přeměny změní celý ženský cyklus, takže se změní i doba těhotenství. Běžný systém již nefunguje, přelidňováním ničíte sami sebe. V tomto stavu, kdy světová populace exploduje, Vám nesvědčí, abyste byly přístupny početí každý měsíční cyklus. Porodní bába byla v mnoha stoletích brána jako největší nepřítel křesťanského náboženství, protože dokázala mírnit bolesti, mohla ženám povídat o tajemství jejich těl, rozuměla bylinám a tajemným částem Živé knihovny. Křesťanství bylo velmi patriarchální a obávalo se Bohyně a ženy. Bálo se, že ženská síla sebere autoritu kostelům a mužům.
Potrat nemá nic společného s tím, jestli chcete potratit nebo ne. Toto je zamýšleno, aby udržovalo lidi oddělené a zmatené nad ženskou energií. Je to plán mířící proti Bohyni, aby se ženy cítily oslabeny a myslely si, že nemají žádnou volbu, neboť když ji mají dostupnou, mohou si vybrat potratit. Plány k matení žen, co se týče jejich těl, jsou rozvinuty na vysokém stupni. To je fajn. Nevadí to, protože každý z Vás si vybírá své lekce a potřebuje se učit. Můžete otevřít svá srdce a poslat lidem léčivou energii, zvouce je do stavu rozšiřujícího se vědomí, i když, sami je změnit nemůžete.
Energie Bohyně se rychle pohybuje, připravena pracovat s těmi z Vás, kteří jsou ochotni poznat její volání. Její pokyny jsou, abyste ctili svá těla a Zemi a svou sexualitu, protože skrze tento proces jste všichni stvořeni. Víme, že některé z těchto myšlenek Vám nejsou pohodlné, a proto Vám je předkládáme. Milujte úplnost vašich těl a jejich potřeby a dopřejte je svým tělům. Pracujte spolu, hrajte si spolu. Ženy probuďte se a studujte manuální vlastníky svých těl a přicházejte na to, že vlastníte něco hodnotného. Muži, vy vlastníte rovněž něco cenného a toto něco, nazývané tělem, má své cykly, rytmy a vzory. Může to dělat zázračné věci.
Je velikým zkreslováním vaší identity, že sex je jenom na plození. Je to travestie, které jste byli učeni. Nikdy nikdo nemusí mít dítě, když si to on nebo ona nepřejí. Začněte myslet a cítit v termínech vlivů všech vašich tělesných funkcí, včetně početí. Můžete si říci: “Vím, že mé myšlenky a city ovlivňují funkce mého těla. Ovlivňuji to, a když jsem připraven mít dítě, dám tomu energii. Jinak toho nejsem schopen.”
Je to velmi osvobozující představa. Kdyby každá žena na této planetě věděla kolik má doopravdy síly, co si myslíte, že by patriarchové svedli? Po celé věky byla verze patriarchů strašena silou ženství. Proto ženy, aby udržely patriarchy při síle, zpochybnily samy sebe, takže muži mohli dostat převahu a říkat: “Teď máme šanci se rozběhnout do světa a podívat se, co se s tím dá dělat.” Ženská síla se stáhla do pozadí. Ženy souhlasily, že budou věřit v prokletí svých těl, a že krvácení je špatné. Ženy v sobě zpochybnily pravou životní sílu a to, že nad ní mají nějakou moc.
Měsíc nepůsobí a nekontroluje pouze ženy. Muže také. Narodili jste se skrze cyklus ženy a vaše sexuální cykly jsou ovlivňovány tímto procesem. A také, protože Měsíc kontroluje příliv, a lidské tělo je z 90 procent z vody, Měsíc rovněž ovlivňuje vlny ve vašich tělech. Muži mohou rovněž cítit a pracovat s kolísáním svých tělesných hormonů, když procházejí svými cykly, mohou se učit poznávat choulostivé mužské rytmy. Protože muži podléhají neúprosnému tlaku a kontrole, tyto jejich cykly nejsou tak zjevné jako ženské cykly, které jsou symbolicky vyznačené i jejich menstruací. Mužská vibrace je odvrácena od spontánnosti a ještě více od schopnosti se podrobit. Čemu se podrobovat? Podrobují se ideálům, milují je, avšak bez cítění, které by bylo přiměřené těmto jejich vírám nebo ideálům. Navrhujeme, aby více mužů žádalo autoritu a říkalo: “Neudělám to. Seknu s tím. Udělám místo toho tohle.” Mužská vibrace běžně dostává impuls, aby hledala stejnou emocionální svobodu jako ženská. Bez svých emocí nemůžete přijít na to, kdo jste. Proto, aby muži chápali hlubší tajemství, musí v sobě nalézt mír a pochopit, že jejich emoce jsou ženskou částí jich samotných. Krev je tajemnější mužské vibraci, protože všechna mužská krev zůstává v jejich útrobách. Není to něco, co mohou každý měsíc vidět a cítit jako ženy.
Válka je jednou ze zkroucenin přinesených patriarchy jako pokus ukázat mužům sílu krve. Avšak tato krev není to samé. Je přinášena nenávistí a ničením života, mučením a zabíjením, plná emocí dušeného strachu a nátlaku. Je jenom jediná vhodná cesta. kdy mohou muži přijít do styku se silou krve – a je to na ženách, aby jim daly dar své krve, aby s nimi sdílely svůj elixír. Je mnoho způsobů, jak to lze dělat. Jedním z obvyklých způsobů je, že muži jedí ovoce a zeleninu pěstovanou pomocí menstruační krve. Jejich tělo bude vstřebávat vědění v ní obsažené.
Muži začínají potřebovat ženskou krev a ženy si začínají vzpomínat na svou vnitřní Bohyni, berouce na sebe její princip. Tento princip Vás bude učit jak máte vytvářet na planetě rovnováhu. Je v našem zájmu, aby každý a každá žena rozuměla tajemství svého těla a sdílela tato tajemství s vhodnou mužskou vibrací, bez jakýchkoliv obav. Někdy mají muži z ženské krve obavy.Často se muži stydí mít sexuální styk se ženami v jejich menstruačních dnech. U žen může existovat úzkost, aby mužům jejich menstruace nebyla nepříjemná. Jestliže Vám nevadí mít sex během menstruace, ať jste žena nebo muž, gratulujeme Vám, protože jste překročili hluboký předsudek. Sdělujete si vzájemně hlubokou hladinu buněčného spojování.
Sex během menstruace je vazba přátelství, je velmi posilujícím způsobem sdílení krve. Je to velmi starý rituál a neradíme Vám žádné nahodilé sexuální hrdinské činy, při sdílení menstruační krve. Je to ochranný a posilující akt. Proč si myslíte, že to bylo tak velikým tabu? Proč jste byli od tajemství krve odstrkováni po celé věky? Možná protože by to otevřelo dveře pro vědění, které bohové nechtěli, abyste dosáhli. Krev vlastní záznamy osobních, planetárních a nebeských zkušeností. Když je krev prožívána při sexuálním spojení, jste zaplavováni vlnami poznání, které jsou většinou za vašimi současnými schopnostmi chápání a vstřebání. Může to trvat léta, než-li prostřednictvím krve důkladně dekódujete znalosti uvnitř svého těla a rozvinete je.
Mužským protějškem menstruační krve je samozřejmě sperma. Sperma jako počítačové čipy nosí kód inteligence pro vývoj vědomí. V současnosti je to oceňováno do toho stupně, do kterého může mužská vibrace poznat a milovat Bohyni. Je to sperma, které rozhoduje jestli dítě bude žena nebo muž. Vajíčko zůstává stejné, sperma vytváří rozhodnutí. Sperma je příběh Matky, zakódovaný v mužské vibraci a zahrnuje projev toho, jak mužská vibrace tento příběh chápe.
Dokážete přijmout, že sperma má telepatické spojení se svým vlastníkem? Když se muž miluje se ženou při její menstruaci, jeho sperma může fungovat jako badatel a telegrafovat mu zpátky sílu a vědění ženy. Během ženské menstruace může muž dosáhnout její veškeré identity. Ženy, jestliže se jdete milovat s mužem během menstruace, musíte být připraveny sdílet se svým parterem nejhlubší tajemství své bytosti. Musíte být připraveny na to, že svého partnera pozvednete a budete s ním sdílet svou sílu. Toto je nejstarší tajemství.
Ve starých sumerských příbězích bohové Enlil a Enki spolu debatovali nad hrozbami a podmínkami svých poddaných, lidí. Vládce Enki lidi získal a skrze ženství dal této rase sexuální poznání. Vládce Enlil lidem sexuální poznání striktně zakázal, neboť měl strach, že pak budou rovnoceni bohům. V těchto představách je možná kořen pro moderní vysvětlování příběhu stvoření – Adam a Eva, had a Rajská Zahrada. Sexuální poznání byl dar Enkiho, zatímco Enlil chtěl lidmi manipulovat a oddělit je. V ženách je krev vibrací červené barvy. V mužích je sperma vibrací barvy bílé. Krev a sperma smíchané dohromady jsou jiným elixírem. Bylo největším kacířstvím, když si muž jenom pomyslel, že by se dotkl ženy při její menstruaci, natož aby s ní měl sexuální styk, natož aby míchal své semeno s její krví, natož aby to požíval. Avšak, daleko v minulosti, když byla energie Bohyně chápána a ženy byly ctěny, byla tato mixáž brána pro muže jako elixír nesmrtelnosti. Muži chápali, že když pijí menstruační krev nebo ji mixují se svým spermatem, omladí se a oživí. Byl to jeden klíč k nesmrtelnosti.
Tito bohové, volně je nazýváme bohy, ale možná by bylo vhodnější jim říkat rádobybohové nebo samozvaní bohové, se tolik zamilovali do energie Bohyně, že chtěli požívat sílu z kombinace semene a ženské krve. Chápejte, že semenem oplodněné vajíčko stále používá krev. Používá jí mnoha různými způsoby. Všichni to máte vtisknuté dovnitř sebe. Vyzvedáváme to na povrch, protože chceme, abyste si adresovali tuto otázku. Chceme, abyste si vzpomněli na sílu přirozenosti vašich těl a posunuli svá těla za věci, za které se stydíte. Uvědomte si, že mnoho verzí autority Vás kompletně oddělilo od pochopení vašich největších darů – životních sil bílého sperma a červené krve.
V mýtech o Zahradě Edenu bylo ženské vibraci dáno jméno Eva. Nebyla to první žena, samozřejmě. Je to Bohyně, kdo vytváří život. Později byl příběh změněn, aby bylo vidět, že mužská vibrace má schopnost tvořit život. V této verzi stvoření žena pochází z žebra muže. Není tomu tak. Je to vždycky Bohyně, kdo zná recept na tvoření života, protože je to Bohyně, kdo přináší krev.

29 replies on “TAJEMSTVÍ MENSTRUAČNÍ KRVE, aneb co nám (o nás) po tisíce let tají.”

Každý biologický odpad je výborným hnojivom, to je známe, a menštruačná krv bude iste veľmi výborná. Ale domnievam sa, že to je skôr hanblivosť žien, že menštruačnú krv takto príliš nepoužívali. v Judaizme a Isláme je síce menštruačná krv považovaná za vec nečistú, podobne ako bravčové mäso, ale v tradičnom kresťanstve nie, lebo sa verí, že Ježiš svojim vykupiteľským dielom očistil všetko, od jeho čias je na svete už všetko čisté. Teda nič, čo je prirodzené, už nie je nečisté. Tomu veria takmer všetci kresťania – katolíci, pravoslávni, evanielici, atď… Akurát jedna moderná sekta to odmieta – Svedkovia Jehovovi, tí tvrdia, že bravčové maso alebo i tá krv sú vraj veci nečisté, no oni vznikli len v 20. storočí, a je to len okrajová sekta, bez väčšieho významu a moci, nebol teda nikdy v kresťanských krajinách dôvod aby ženy takto túto krv nezúžitkovali, alebo sa k nej správali nejako negatívne.

Páči sa mi

Presne tak. Známa ňou polieva kvety a teší sa ako krásne jej rastú. 😀 Všetko je o uhle pohľadu…ak je v Judaizme a Isláme menštruačná krv nečistá, potom aj zrodenie dieťaťa by malo byť nečisté, lebo aj to je sprevádzané krvácaním…no sami si vytvárame nezmyselné pravidlá a nechávame sa zastrašovať..

Ženy sú cyklické a ak sa správajú a využívajú svoju energiu v rámci cyklov, tak sa stávajú bohyňami. 😀

Páči sa mi

Skoro všetky takéto podobné posolstvá bývajú zmesou pravdy a nezmyslov. A tá kniha “Barbara Marciniak – Země – Plejádské klíče k Živé knihovně” je tiež len taká. Ale zaujala ma tam jedna správa o dávnych predkresťanských časoch, kde pohani mali matriarchát a uctievali nejaké bohyne, konkrétne toto:

“V říši Bohyně bylo jedno období, kdy tam bylo ohromné zneužívání mužské vibrace. Ženy,
ovlivněné venkovními zdroji, ztratily svou úctu a svůj partnerský vztah k mužům a smysl
svého spojení mezi mužem a ženou. Netrvalo dlouho a v říši Bohyně muži nebyli ničím více,
nežli je hřebčincový servis. Ženy se natolik ztratily v síle Bohyně, že nepovažovaly muže
za sobě rovné. Muži byli bráni jako objekty k plození. Mnoho mužů bylo po jednom rituálu
plození zabíjeno reprezentantkami místní Bohyně. Byli kastrováni a i jinak obětováni. To je
pravda. Ženy zneužívaly sexuální energii mužů tím, že používaly bičování….
V jedné době byla energie Bohyně ovlivňována ohromnou negativní silou a byla ve svém
účelu pokřivena. Bylo to v předkřesťanských dobách. Potom se kyvadlo přehouplo jiným
směrem, takže když mužská vibrace začala hrát svou roli, začala jednat brutálně
na oplátku toho, co s nimi ženství dělalo předtím. Vaše vzpomínky jsou uskladněny
ve vašich buňkách a v krvi a vy jste ovlivněni svými zkušenostmi ze svých voleb, které jste
dělali”

Domnievam sa, že také niečo v nejakých dávnych kultúrach možno aj mohlo byť, pohanský matriarchát a uctievanie bohyne sa mohlo zvrhnúť do podobných hrozných bizarností a krutostí. A následná tvrdosť mužov voči ženám by sa asi potom dala takto vysvetliť, to vedomie o ženskej krutosti sa mužom dostalo až do krvi a ďalšie generácie mužov sa začali k ženám preto už správať s veľkou tvrdosťou, sami nevedeli síce presne prečo (na dávne časy sa zabudlo), len mali k tomu sklony, mali to proste v krvi. No myslím, že dnes to už aspoň v tom západnom svete z mužov hodne vyprchalo, v západných oblastiach už bolo to vyrovnanie asi dostatočne naplnené, už to z mužov mizne a začínajú byť k ženám zasa milší, dokonca som na nete aj videl dosť početnú komunitu uctievačov žien, ktorá stále rastie, tvoria ju najviac muži z USA a EU.

Páči sa mi

zajímavé. Pak by opravdu dávalo smysl, proč se muži rozhodli ženy tak upozadit. Já to vždycky chápala tak, že to vzniklo s nástupem náboženských směrů jako je judaismus a křesťanství, kde muži, ve snaze najít cestu k Bohu, odsunuli ženy, kteří jim v tom nejvíc bránili (odváděli od toho, kam a jak chtěli muži jít) na vedlejší kolej… a nazvali je tou hříšnou nádobou a zdrojem hříchu. No, z jejich úhlu pohledu jistě. Jen ženy nemohou za to, že muži je nebyli schopní ustát. Podobou debatu na scénu prvotního hříchu Adama a Evy jsem kdysi vedla s jedním muslimem. Opakovaně. On se mě snažil přesvědčit, že v Bibli je to tak prostě dané. Že žena je zodpovědná za pád muže, protože muž je paradoxně v tomto ohledu slabší. I jordánské studentky mě a mou kamarádku kdysi přesvědčovaly, že bez šátku máme na svědomí veškeré zlo světa, protože muže svádíme. Tak nevím. Opravdu jsou muži tak slabí????? :-))

Páči sa mi

Sexuálny chtíč bol vždy problémom a stále ho nemáme spracovaný a silno nás ovláda, čo dosť často narobí zbytočné problémy. Je pravda, že ženy tejto sily zneužívali, lebo vedeli, že muži sú ľahká korisť a nechajú sa ľahko navnadiť…muži majú tiež svoju silu…moc ovládať a vyvyšovať, takže mi to príde vyrovnané…zneužívanie je na oboch stranách…ide len o to, kto sa necháva zneužívať čím.

Sme hlboko ovplyvnený náboženstvami, ktoré nám zbytočne motajú hlavy a sami nevieme čo všetko hriech je a nie je…dôležité je si nezaťažiť dušu a vedome nevytvárať novú karmu.

No a za slabosť mužov si môžu sami…každý sme zodpovedný sám za seba. 😉

Pavučiny sú krásne utkané, ale nie každá muška sa do nich musí chytiť. 😀

Liked by 1 person

Přesně, má řeč. To se to krásně svaluje na druhé vinu za svou vlastní slabost….
Kdysi jsem si říkala, že Muhammad to celé (a spoustu jiných věcí v islámu) vzal prostě čistě pragmaticky: muži jsou obvykle tací, ženy obvykle makové a je u nás dost vedro a slunce žhne… nejlíp bude, když se podle toho zařídíme (včetně oblékání). Asi ho ani nenapadlo, že by se mohl najít někdo, kdo by chtěl se svými slabostmi pracovat. No, ono také v 7. st. to asi nebylo očekávatelné a běžné…

Páči sa mi

Minulosť by mala ostať minulosťou, ale pochopená a prijatá v každom slova zmysle. Žijeme vo svete, kedy môžeme prejavovať slobodu ducha, aj keď vplyv obmedzení je stále cítiť, no je na nás, akú budúcnosť chceme mať.
Systém je nutné postupne meniť a je jedno, čoho sa to týka, pokiaľ to nespeje k rozvoju osobnosti, či danej veci. Nemodernizujeme len stroje, ale hlavne aj seba a svoje vedomie…

Nech láska víťazí nad mocou a nerozumom!

Páči sa mi

ANITRAM, píšeš tu dole:
“Sexuálny chtíč bol vždy problémom a stále ho nemáme spracovaný a silno nás ovláda, čo dosť často narobí zbytočné problémy.”

Vidíš a ja práve zastávam názor, že sexualita je krásna vec, úžasný boží dar, a že aj to, ako nás ovláda, je vlastne len krásne… Sme sexuálne bytosti, vďaka čomu sa túžime k sebe pritúliť, maznať sa… Dokonca si myslím, že keby sme boli sexuálni ešte o niečo viac, tak by to bolo len lepšie. Bolo by asi menej vojen…, ľudia, čo veľmi milujú sex a vedia si svoju sexualitu aj dlho užívať, vychutnávať, netúžia totiž po vojne, oni majú iné záujmy…

…ako aj napr. spieva Marta Kubišová v balade o Kornetovi, Kornet má tiež tie iné záujmy a tá vojna ho vôbec nezaujíma, akurát je smutné, že tí z tej vojny sa trochu zaujímajú o neho, ach:

Páči sa mi

Skrz sexualitu prežívame nižší druh lásky a nad ňou je zase centrum moci, takže pokiaľ svoje vzťahy by sme držali na tejto úrovni, vždy by to bolo len o živočíšnosti a o tom, že by jeden bol druhým ovládaný a pod jeho vplyvom. Preto sa musíme dostať na vyššiu úroveň lásky, aby aj naša sexualita mohla byť čistá. Vo väčšine vzťahov ide skorej o sex. energiu, ktorá sa prejavuje ako prvá a to nie je správne, lebo sme ňou ovládaný. Prvý prejav by mal byť naplnený láskou a hlbším zbížením a nie zameraný na sexalitu. Všetko je to o rozvinutí vedomia a to čím sme ovládaný.

Stále pôsobia egregory vojen, ktoré chcú dosiahanuť svojho a pokiaľ sa im budú ľudia nechávať ovládať a nebudú si uvedomovať správnosť svojich činov, tak budú vojny. Sexualita je nami zle využívaná, spájame sa s hocikým a neuvedomujeme si , že tak prepájame aj energie, ktoré v nás pôsobia. Tantrické milovanie má niečo do seba, lebo povyšuje sexuálnu energiu na vyššiu úroveň.

Ak si nájdeš čas..počúvni si toto video

Páči sa mi

Verím, že tomu tak bolo, lebo pokrivenú sexualitu vo svojich čakrách má mnoho ľudí, lebo zneužívali svoj rod, párili sa s kadekým z rodu. Každé obdobie ľudí je aj o rozvinutých centrách vedomia a v tom opisovanom období bola asi sexualita silno ovládaná ľudmi a potom nastalo obdobie moci a teraz sme vo vyššom centre uvedomovania si seba, láska a pomáhania, aj keď je ešte veľa ľudí, akoby na pol ceste otvorenia srdca.

O zneužívani žien mužskej sex. energie som tiež niečo čítala, ale už neviem, kde presne. No ak by sme pátrali hlboko do histórie, našli by sme rôzne ohavnosti vzájomného zneužívania. O tom svedčia ešte pozostatky v nižších častiach nás samých u tých ľudí, ktorí majú zvrhlé chúťky a pritom sexulata, ak je správne využitá, teda jej energia má viesť k povzneseniu do vyšších stavov a dobitiu energie.

Vážiť by sme si mali jeden druhého a nemalo by byť vyzdvihované žiadne pohlavie, lebo všetci sme si vyskúšali byť aj ženami aj mužami…mali by sme ísť cestou pokory a lásky.

Ďakujem za tvoju múdrosť a za podelenie sa s tvojimi myšlienkami. 😉

Páči sa mi

“Vážiť by sme si mali jeden druhého a nemalo by byť vyzdvihované žiadne pohlavie”

Áno, tiež to tak vnímam, ale zasa ak tí veľkí uctievači žien nikomu neubližujú a tu svoju filozofiu, že “žena je bohyňa a muž by mal byť jej sluha” nikomu cudziemu nevnucujú, pestujú to akurát vo svojom súkromnom živote so svojimi manželkami, lebo len tak sa im to páči a tak ich to vzrušuje, potom tiež proti nim nič nemám. Chápem, že každý sme iný a každému môže vyhovovať iný životný štýl.

A tiež ti ďakujem. Ahoj 🙂

Páči sa mi

Všetko má svoj hlbší význam…slabá žena sa pri silnom mužovi učí využívať svoju silu a naopak.

Ale je to pekné, ak sú ženy uctievané, lebo okrem ženstva sa stávajú aj matkami a to je ďalšie zamestnanie. 😉

Uži deň ako najlepšie vieš. 😀 Maj sa.

Páči sa mi

ANITRAM, súhlasím s tebou v predmete tantrického sexu, áno, tiež to vnímam ako krásnu vec. Tiež súhlasím, že nie je správne to, že sa spájame s hocikým, striedanie partnerov tiež nepokladám za dobré.

Ale absolútne nesúhlasím s tebou vtejto veci:
Citujem: “Vo väčšine vzťahov ide skorej o sex. energiu, ktorá sa prejavuje ako prvá a to nie je správne, lebo sme ňou ovládaný. Prvý prejav by mal byť naplnený láskou a hlbším zbížením a nie zameraný na sexalitu.”

Áno, ako prvé je sexuálna príťažlivosť, ale to vôbec nie je chyba, naopak,vnímam to ako vec dobrú. Ty hovoríš, že to nie je správne, ja zasa naopak tvrdím, že to správne je. 🙂 Som presvedčený, že tak nás Boh nastavil a tak to má byť. A tiež vôbec nevnímam sexuálnu lásku ako niečo nižšieho alebo menej čistého než lásku duchovnú. Také názory absolútne odmietam. A ak nás sexualita aj trochu ovládne, nie je to zlé, pokiaľ to nezachádza priďaleko (napr. do manželskej nevery). Telesnosť nie je o nič horšia než duchovnosť. Sexuálna láska je čistá a vznešená minimálne rovnako ako láska duchovná.
Je chyba vnímať sexualitu ako by to bolo niečo nižšie. Ja vnímam sexualitu len ako vec úžasne krásnu a vznešenú… Je to nádherná a veľkolepá vec, keď sa na to správne pozeráme.

A čo sa ešte týka rôznych posolstiev od kadejakých podivných bytostí, tak úprimne, som tu veľmi opatrný a väčšinou im neverím, pokiaľ sa to nezhoduje s niečim, čo už je známe aj z iných zdrojov; zdrojov, ktoré viac považujem za seriózne. Za serióznejší zdroj považujem napr. bibliu. Na tých podivných bytostiach sa už mnohí popálili a mnohí si všimli, že je to zmes pravdy i nepravdy.

Páči sa mi

Takže ako píšeš: “Skrz sexualitu prežívame nižší druh lásky”
– Ja na to hovorím – NIE. Je to na naopak, skrz sexualitu prežívame práveže ešte vyšší druh lásky.

Páči sa mi

Pokiaľ si nezažil bezpodmienčnú lásku, v centre srdca, jej čistotu a vyžarovanie, ktoré ťa celého zaplní ,budeš presvedčený o svojej verzii videnia a ja ti ju neberiem. Tiež som to kedysi vnímala tak isto.
No človek časom prichádza k inej pravde a pochopeniu…preto sa viac nebudem k tejto téme vyjadrovať.
Obaja sa pozeráme na vec z inej strany, preto sa v názore rozchádzame.

Peknú nedeľu Ti prjem.

Páči sa mi

Bezpodmienečná láska v centre srdca je úžasná, no nech máš s tým skúsenosti akékoľvek fantastické, my ľudia nie sme len duchovia, sme aj bytosti telesné, a preto u nás ľudí je vrcholnou láskou až spojenie tela a srdca. Ak je len srdce, tak to ešte nie je pre nás ten absolútny vrchol. Vrchol a dokonalosť nastáva až spojením srdca a tela. Oboch týchto atribútov, lebo my ľudia sa skladáme práve z týchto dvoch – telesnosti a duchovnosti. Ako si prv správne spomenula ten tantrický sex, áno, tam je pre nás tiež ten vrchol lásky, spojenie tiel a sŕdc, pre nás ľudí je najvyšším vrcholom až láska v tejto kompletnosti.

Maj sa krásne.

Páči sa mi

A ešte k tomu videu, čo si posledne tu dala, to od tých podivných bytostí, pozrel som si to (vypočul), no a takmer s určitosťou konštatujem, že toto sú bytosti negatívne. Sú to inteligentné duchovné bytosti, ktorým sa tradične hovorí – diabli. Veľmi šikovne kombinujú pravdu s nepravdou a v podstatnejších veciach dokonale dávajú návod presne opačný než dával napr. Ježiš. Napr. namiesto oľutovať svoje zlé skutky, čím by sme sa z nich očistili, oni radia zaujať k nim len neutrálny postoj. A je tam toho zlého ešte viac, a preto ja na to hovorím: veľkú chybu spraví ten, kto sa bude vo všetkom riadiť podľa ich odporúčaní. Sú to pekne prefíkaní démoni.

Páči sa mi

To video je informatívne, každý si vezme , čo potrebuje, nikoho nenúti sa s tým stotožňovať a tvoje cítenia majú pre teba tvoj význam a pochopenie…nie pre mňa. Preto ak dvaja pozerajú na tú istú vec, nevida to isté.

Tak isto aj môj názor na sexulaitu. Napíšem ti jeden príklad…

Zoznámia sa dvaja muž a žena…je jedno akým spôsobom..či už cez net, alebo osobne…proste spolu častejšie komunikujú, ale časom začnú byť ovládaný parazitmi sexu, ktorých budú k sebe vzájomne vysielať. Ich komunikácia je neutrálna, nejde o žiadne naviazanie vzťahu…Niekedy ani nevieme, ako ten dotyčný vyzerá, ak píšeme cez net, ale sme už pod vplyvom týchto energii a ak je človek uvedomelý, tak príde na to, ako ten vzťah na nehu už vplýva. Uvedomí si to pod akým vplyvom už je. Všetko je to aj o úrovni na akej sa pohybujeme vyspelá duša vie tento vplyv v sebe anulovať, ale tie slabšie na nižších úrovniach im silno podliehajú a nechávajú sa nimi ovládať…to sú tie sex. závislosti, ktoré potrebujú dosiahnuť svojho. Preto máme byť pozorovateľom svojich pocitov, uvedomiť si, čo na nás pôsobí, na aké centrum a prečo…vždy je za tým niečo, čo nás učí viac a vedie k pochopeniu.

Občas cítim zosílenú sex. energiu a rozmýšlam prečo, lebo z môjho postoja to nevychádza a ak túto energiu vnímam, cítim, že je to len parazit, ktorý sa snaží nabrať energiu tým, že ju ja v sebe povýšim . Všetky parazity sa k nám vracajú len z jedného dôvodu, aby sa posilnili a mohli znova prežívať. Písal o tom aj Dascalos o vytváraní elemetálov. To isté sa deje aj z produkciu negatívnych myšlienok, ktoré sa k nám navrátia a cítime potom v sebe podráždenosť a ani nevieme prečo…všetko sa k nám vracia, čo vytvoríme.

Je pravda, že skrz sexuálnu energiu sa môžeme dostať do vyšších stavov, ale vtedy je potrebné, aby správne fungovala naša kundalíny energia a jej vyvrcholením sa dostávame do extáze a naprichádzame tak o svoju energiu.

Len splynutím Ducha a Duše v tele dosahujeme najvyššiu dokonalosť v tele….stav osvietenia.

Maj pekný deň Peter.

Páči sa mi

K tomu príkladu, čo si uviedla, isteže, keď spolu muži a ženy komunikujú, tak k sebe môžu pociťovať aj nejakú sexuálnu náklonnosť. A ja na to hovorím: No a čo? Pokiaľ sú už viazaní iným vzťahom (ženatí, vydaté), tak si to akurát musia trošku postrážiť, aby nezašli za určité hranice, a to je všetko. Žiaden problém. Ale pokiaľ sú obaja voľní, tak sa môžu kľukne aj nechať tým unášať, takto normálne vznikajú lásky.

Čoho sa bojíš, Martina? Ak si voľná, tak sa nechaj unášať a vychutnaj si to.

Nechám sa kľudne unášať vlnami mora, kontrolujem si len to, aby som nebol priďaleko od brehu. Nechám sa teda unášať a krásne si to vychutnávam… Je to nádherné…

Maj sa krásne

Páči sa mi

Nebojím sa ničoho…tu ide o to, že sme neustále pod vplyvom iných energií, ktoré na nás pôsobia. A treba byť pozorovateľom a nepríjimať všetko za svoje….Želám krásne unášanie….. 😀

Páči sa mi

Iste, budem sa krásne unášať 🙂 Ale sexualita je vec naša. Píšeš, že keď v sebe cítiš silnejšiu sexuálnu energiu a z tvojho postoja (asi postoja intelektuálneho) to nevychádza, tak ju vnímaš ako parazit. Ja to zasa vnímam naopak, ako krásne obohatenie a vychutnávam si to. Táto vec asi akurát nevychádza z našej duchovnosti (aj preto nebadáš, žeby to vychádzalo z tvojho postoja), ale vychádza to z našej telesnosti. A naša telesnosť je tiež naša. Sme bytosti duševné, duchovné i telesné. Naša telesnosť je našou prirodzenou súčasťou.

Takže prečo tu svoju sexualitu tiež neprijmeš a nevychutnáš si to?

Ahoj 🙂

Páči sa mi

Tak a teraz si porečítaj ako som to myslela….

Každá myšlienka a každý niekým vyžarovaný pocit je elementál.
Naša dnešná osobnosť a okolnosti za akých žijeme, sú súhrnom všetkých elementálov, akých sme vytvorili, odkedy sme zostúpili do trojrozmerného sveta a dostali sme sa do kolobehu inkarnácií.

Elementáli sa skladajú presne z tej istej substancie ako osobnosti a vesmíry vo všeobecnosti, čiže z éterickej látky noetického, psychického a hrubo hmotného sveta. Elementáli majú svoj vlastný život, ako každá iná živá bytosť; môžu existovať nezávisle od svojho tvorcu, čiže od človeka, ktorý ich vyslal.

Elementáli túžobných myšlienok sú charakteristickí pre bežných ľudí, ktorí neveľmi chápu správanie myslenia a túžob. A preto sa často stávajú obeťami elementálov vytvorených nimi samými. Podľa prírodného zákona sa vytvorení a vyslaní elementáli musia raz vrátiť do podvedomia svojho tvorcu. Z hlbín jeho spomienok vystúpia na povrch vedomia, aby získali novú energiu, a zase sa stiahnu späť. Tento kolobeh sa opakuje dovtedy, kým sa takému elementálovi nepodarí zotrvať v oblasti podvedomia človeka trvalejšie. Tam čerpá energiu z éterického dvojníka človeka a takto si predlžuje život. Tak sa vytvárajú návyky, vášne a posadnutosti ako fajčenie, hry a pitie. Sklon elementálov vracať sa k svojmu pôvodcovi umožňuje zákon karmy. Človek je tak skôr či neskôr konfrontovaný s elementálmi, ktorých vytvára vedome alebo podvedome.
K vytváraniu obrazov skladajúcich sa z noetickej hmoty nás privádzajú koncentrácia a túžba. Lebo myslenie veru nie je nič iné ako kondenzácia, čiže zahustenie noetickej hmoty. Predmet začíname vidieť prostredníctvom noetického svetla.

Takže ak ku mne príde sex. túžba v čase ak som sama doma, tak samozrejme viem, že je to len neajký elemetál túžob, ktorých som kedysi vytvorila túžbou po partnerovi a teraz sa navrátil a dožaduje sa svojho. Je iné ak máme túžby, keď sme s niekym koho milujeme. ale takýmto spôsobom vznikajú aj iné stavy.

Napríklad z ničoho nič ťa prepadne smútok, depresia, alebo únava a ty sám netušíš, čo za tým je, veď si bol doteraz v pohode. Žijeme vo svete energetických prepojený a ak sme pod vplyvom našich nižších tiel a nechávame sa ovládať svojou pudovosťou, tak sme silno závislý na jedle, sexu, hmotnom majetku.

A tieto energie silno zo seba vyžarujeme.

Píšeš… Naša telesnosť je našou prirodzenou súčasťou…. hej súhlasím, ale len potiaľ, pokial nie sme ňou ovládaný.

Páči sa mi

Ale čo je na tom zlého nechať sa niektorými prirodzenými elementármi, vychádzajúcimi z našej telesnosti, aj trošku uniesť, na chvíľu sa nechať trošku ovládnuť a vychutnať si to? Hlavne tu sexuálnosť, prečo si to pekne nevychutnať?

Páči sa mi

Lebo sme tu, aby sme duševne zreli a nenechali sa ovládať nižššími časťami z nás. Pokiaľ si stále pod vplyvom niečoho…ega, energii, tak nie je to o tebe samom.

Páči sa mi

Komentáre sú uzavreté.