Kategórie
Energia

Máte problém so Solar Plexus?

Staří taoisté se domnívali, že lidské tělo je řízeno spíše dvěma mozky než jen jedním. Kromě nám známého mozku, umístěného v dutině lebeční, existoval pro ně ještě jeden „mozek”, umístěný v krajině břišní. Tam je nervový uzel, který řídí činnost celého těla. A když se hovoří o nervech, myslí se při tom, aniž je třeba to specifikovat, na jejích propojení s mozkem. Avšak taoisté spojovali nervový systém s jiným „mozkem” a tvrdili, že tento další mozek, umístěný v břišní krajině, je neméně důležitý než mozek v dutině lebeční. Dnes říkáme nervovému centru v břišní krajině vědecky plexus Solaris (česky také solární pleteň, pozn. překl.).

Plexus Solaris, umístěný, uprostřed prsou, pod srdcem a vzadu za žaludkem, je složen z významné sítě nervových buněk. Vzhledem k tomu, že nervy, spjaté se solární pletení, mají k orgánům krajiny břišní blíž než mozek, jejich činnost je orientována na tuto část lidského organismu. Je dokonce možno říci, že spojení mezi solární pletení a orgány krajiny břišní je přímější a těsnější než spojení mozku s těmito orgány. Proto tedy staří taoisté říkali solární pleteni „břišní mozek”.

Plexus solaris řídí a udržuje v rovnováze činnost vnitřních orgánů. Člověk si uvědomí jeho existenci, když se ho zmocní hněv, radost, bolest, pocit neskonalé lásky či nenávisti nebo jakákoli jiná emoce vyvěrající z vnitřních orgánů.

Emoce se rodí tehdy, když je činnost některého orgánu narušena, ale pociťujeme je v solární pleteni a druhotně ve svých fyziologických reakcích. Zmocnili se nás emoce, plexus Solaris musí znovu nastolit rovnováhu mezi jednotlivými orgány a zkorigovat dysfunkce, a to je vnitřní souboj, který bolestivě pociťujeme v oblasti solární pleteně. Podle taoistického učení je zrod citů a jejich uvědomování spíše funkcí, situovanou do krajiny břišní, než činností mozku. Mozek je jakási „knihovna”, v níž se ukládají všechny údaje (životni zkušenosti, vědomostí, podněty nabyté vzděláním atd.). V moderní době bychom mozek přirovnali k centrálnímu počítači.

Funkce solární pleteně postihují nějakým způsobem všechny orgány situované v krajině břišní. Podle taoistického učení je vzrušení záležitostí srdce, hněv záležitostí jater, neklid záležitostí sleziny a slinivky břišní, zármutek záležitostí plic a strach záležitostí ledvin.

Podle teorie pěti elementů nepřiměřené vzrušení škodí tenkému střevu, pohlavním orgánům, srdci a cévám, hněv nervovému systému, játrům a žlučníku, neklid či nepřiměřená starost svalovému tonu, žaludku, slezině a slinivce břišní, přílišný zármutek působí na plíce, tlusté střevo, pokožku a vlasy, přílišný strach na kosti, ledviny a močový měchýř. To všechno ale neznamená, že emoce obecně škodí tělesným orgánům. Jsou spíš prostředky, jimiž Bůh upravuje činnost solární pleteně. Solární pleteň je prvním článkem v řetězci činitelů ovlivňujících jednotlivé orgány. Takže budou-li naše vnitřní orgány zdravé a jejich činnost vyrovnaná, budou také přiměřené naše emoce. Vnitřní klid nemůže být vnucován myšlením či obecně mozkovými pochody. Je dán vnitřní silou, která je na myšlení nezávislá.

Funguje-li dobře solární pleteň, naše orgány se rychle dostávají ze stresu a napětí a vrací se jim normální funkce. Avšak tehdy, kdy je tato rovnováha narušena, dostaví se následující potíže: nespavost, vysoký tlak, kardiovaskulární choroby, srdeční slabost a srdeční příhody, infarkt, chronická bronchitida, infekce dvanáctníku, vředová choroba, gastritida, gastroenteritida, zácpa, průjem, absorpční nedostatečnost (u tenkého střeva), křeče při menstruaci a další problémy spojené s menstruací, impotence atp.

Jak se naruší rovnováha solární pleteně?

Podle taoistického učení o dvou mozcích má normální novorozenec víc mozkových funkcí v břišní krajině než v samotném mozku. Mozek novorozence je nepopsaná tabule, je to hmota, do níž ještě není zapsána žádná z těch informací, jež dospělí považují za nezbytné k přežití. A přesto novorozeně netrpí žádnou z těch chorob, jež dospělého jedince mohou zabít. Díky výchově a postupnému hromadění životních zkušeností se mozek pomalu vyvíjí. Některé kultury nepřikládají důležitost memorování velkého počtu údajů a spíš kladou důraz na rozvoj mozkových (mentálních) schopností než na vnitřní rozvoj (citový rozvoj), což s sebou přináší potlačování funkcí břišního mozku, a na tyto funkce se později zcela zapomíná.

Mozek se stává rozsáhlou knihovnou, do níž se ukládají informace (stává se stále objemnějším). Z toho pak pramení celá dlouhá řada fyzických i mentálních neduhů, poruch, jimž se říká nemoci moderní doby. Poukázali jsme na některé z nich v minulém odstavci.

Tím, že popírají a potlačují své skutečné emoce, lidé narušují fungování solární pleteně, což způsobuje špatnou funkci orgánů a zkracuje život. Známkou atrofie solární pleteně a existence poruch, které z ní vyplývají, je především vystouplé břicho. Hromadění mrtvých buněk, zplodin metabolického procesu a tuků signalizuje více či méně pokročilou atrofíi solární pleteně. Vystouplé břicho a všechny zdravotní potíže, jež skrývá, nikdy nenajdeme u zdravých dětí. Opravdové emoce jsou situovány spíše v oblasti solární pleteně než v mozku. Mozek pouze zaznamenává reflexy emocí. Jsme nabádáni – naprosto nevhodně – abychom používali rozumu k potlačování emocí. Jenže tím rušíme normální funkci solární pleteně.

Podle fyzikálních zákonů je riziko exploze tím větší, čím větší je tlak. Potlačujeme-li emoce, připravujeme půdu pro to, aby se za čas objevily fyzické a psychické potíže, a pak se ovšem zhroutí i to, co jsme si budovali chladným rozumem. Když přestávají normálně fungovat orgány, které udržují celý organismus při životě, pak také informace proudící do mozku jsou zmatené a zatemňují opravdovou moudrost a inteligenci. Stačí pozorovat dnešní společnost, aby si člověk uvědomil, že užívat rozum k potlačování emocí je nezdravé. Tento postup vedl ve skutečnosti k tomu, že se dnes vyskytuje nebývalý počet fyzicky či psychicky nemocných lidí.

Taoismus učí, že používat rozum k potlačování emocí nevede ke kýženému výsledku. Lao-C´ říká v 55. kapitole Tao-Te Ťingu: „Chce-li si člověk zachovat zdraví a žít dlouho, musí se naučit vracet až do útlého dětství.”

A to znamená znovu objevit sílu břišního mozku. Vývoj obou mozků musí přinejmenším postupovat rovnoměrně. Abychom toho dosáhli, musíme dodržet tyto etapy:

1. Vyrovnat funkci orgánů podle teorie pěti elementů.

2. Rozvíjet sílu břišního mozku takovou měrou, aby zvládal intenzivnější emoce.

To může někomu připadat jako úplný opak toho, co hlásá pedagogika a náboženství, ale přesto je právě v tom jedno z největších tajemství taoismu. Většina náboženství a výchovných institucí nás učí potlačovat emoce rozumem. Na první pohled nám bude rozumová úvaha připadat logická, rozumná a objektivní,  nadto je snadné si takové úvahy v mozku naprogramovat. Objeví-li se však komplikovaný problém, ukáže se rozumová úvaha jako nepřiměřená v konfrontaci se subjektivní situací. Mozek si náhle neví rady, propadáme frustraci a zmatku. Právě proto si lidé tak často stěžují, že jim rozum velí jedno a srdce druhé.

Mámeli si v takové situaci vědět rady, musíme se naučit pohřížit se do sebe a odhalit své skutečné emoce. Podle taoistického učení vyplývají skutečné, opravdové emoce, to jest emoce nepřesahující běžnou míru, ze zdravé a vyrovnané funkce vnitřních orgánů. V případě nepřiměřené aktivity některého z orgánů si těžko zachováváme přiměřenost emocí a těžko je kontrolujeme. Rada cvičení, popsaných v této publikaci, představuje mechanismy posilující a vyrovnávající funkci vnitřních orgánů, a tudíž funkci obou mozků. Avšak Jeřábí cvik a řada jeho variací mají přímo za účel dosáhnout právě tohoto cíle.

Někteří učitelé meditace hlásají teorii, že je třeba zvolnit aktivitu mozku, chceme-li redukovat stres a napětí. Meditace má za následek dočasné zastavení aktivity mozku. Není tomu tak dávno, co různé odborné organizace uznaly, že stres a napětí jsou pro organismus velkým nebezpečím, a doporučily meditaci jako prostředek k jejich překonání. Avšak mnoho lidí prostě podléhá svým povinnostem i tužbám, jimž podřizují činnost svého mozku, a jsou pak neschopni ji byť jen zpomalit. Pokusit se za těchto okolnosti donutit je k tomu meditací by mělo zhoubné následky.

Nutíme-li mozek k tomu, aby si osvojil nový způsob myšlení, přidáme jen ke svým stresům o jeden víc. To pak může v nejkrajnějším případě vést až ke schizofrenii.

Ale i když budeme meditovat správným způsobem za účelem snížení napětí a stresu, nedosáhneme zároveň posílení solární pleteně. Takže nedosáhneme rovnováhy mezi oběma „mozky”. Cvik pro procvičení solární pleteně je tedy jedinou metodou, která nepřináší žádné sekundární účinky, posiluje plexus Solaris a přitom přirozeným způsobem snižuje napětí a stres (aniž však zároveň zpomaluje mozkovou činnost) a vyrovnává činnost obou mozků.

        

Obr. 48. Plexus solaris                                         Obr. 49. Cvik posilující plexus solaris

Jméno, které dali taoisté cviku, jímž se procvičuje plexus, bychom mohli přeložit doslova takto: „Oheň spalující kolo.” Ohněm se myslí emoce a kolem je míněn plexus Solaris. Podle dávných mudrců posiluje tento cvik pravé emoce v dutině břišní. „Rozdmýcháváním ohně” dokážeme spálit všechny neduhy, jež jsou nějak spjaty s touto částí těla, to jsou např. průjmy, zácpy, nadýmání, divertikulitidu, rakovinu a řadu dalších. Chcete-li se vyhnout přetěžování mozku, naučte se včas rozeznat tyto varovné signály: bolest hlavy, torticolis (krutihlav), bolest v ramenou, vnitřní zmatek, přeludy, zapomnětlivost, roztěkanost. Bolesti hlavy jsou symptomem přetížení mozku a signalizují nerovnováhu v činnosti obou mozků. Bolesti šíje a v ramenou znamenají, že nervy, jež jsou mozku nejblíže, jsou tímto přetížením namáhány. Pocítíte-li tyto symptomy, provádějte cvik, který v této kapitole popisujeme. Pomůže vám jak od předchozích potíží, tak také od jejich chronických příčin, vyplývajících z nerovnováhy mezi mozkovým a břišním centrem.

Následující cvik je možno provádět kdekoli a kdykoli.

1. Vsedě či vstoje si položte obě ruce na žaludek. Dívejte se přímo před sebe a nadechněte se. Uvědomte si, jak vzduch tlačí na váš žaludek.

2. Vydechněte. Přitom tlačte oběma rukama na žaludek, zatlačujte ho dovnitř a nahoru. Zároveň pomalu stáčejte horní půlku těla, hlavu i pohled co nejvíce doleva a pánev doprava.

3. Nadechněte se a vraťte se do výchozí polohy. Zvolna uvolňujte tlak rukou na žaludek, dokud nebudou jen tak volně a lehce ležet na kůži.

4. Znovu vydechněte a přitom stáčejte zvolna trup, hlavu i pohled doprava a pánev doleva. Tlačte přitom znovu na žaludek.

5. Při vdechování se vracejte zvolna do výchozí pozice. To celé opakujte čtyřikrát až šestatřicetkrát.

POZNÁMKA A: Stav vaší šíje a ramenou je rozhodující pro počet cviků, jež si budete moci dovolit. Budete-li mít při cvičení bolesti v ramenou, postačí cvik opakovat čtyřikrát či pětkrát. Později je možno postupně počet cviků zvyšovat.

POZNÁMKA B: Při cvičení soustřeďte svou pozornost na plexus solaris, který se nachází na úrovni žaludku. Pro dosahované výsledky je rozhodující stupeň vaší koncentrace. V soustředění vám pomohou právě ruce položené na žaludek a otáčení hlavy uvolní nervy v oblasti šíje, ramen i mozku. Jak vidíte, je tento cvik složen z úkonů, přispívajících k vyrovnávání funkcí obou mozků.

Kdysi za mnou přišel do mé pracovny prorektor jedné dosti slavné univerzity. Stěžoval si na klasické příznaky přílišného zatěžování mozku a trpěl téměř všemi shora vyjmenovanými neduhy. Podrobil se několika chirurgickým zákrokům ve snaze vyřešit zdravotní problémy různých orgánů, situovaných v břišní krajině, a jeho játra už naplno nefungovala. Žil vlastně jen díky uklidňujícím práškům, a když k tomu přičteme všechny léky, jež užíval proti vysokému krevnímu tlaku, infarktu a nespavosti, bylo s podivem, že ještě vůbec žil. Přiznal se mi, že se cítí fyzicky i duševně vyčerpán.

Doporučil jsem mu cvik k posílení solární pleteně. Přišel znovu za týden a svěřil se mi, že zpočátku nedůvěřoval účinnosti cviku pro jeho velikou jednoduchost. Ale protože svůj špatný stav snášel už mnoho let a pociťoval jen neustálé zhoršování každým dalším týdnem, bylo cvičení jeho jedinou nadějí. Když pak zmizelo padesát procent příznaků jeho chorob, začal být přesvědčen o jeho účinnosti, přestože jeho lékař nepřikládal váhu jeho subjektivním pocitům. Za pár dní mi pak zavolal jeho lékař a ptal se, jakých jsem užil léků či injekcí k tomu, abych u tohoto pacienta dosáhl takových výsledků. Když jsem mu popsal, v čem spočívá moje metoda, řekl mi zdvořile: „Promiňte, ale tomu opravdu těžko uvěřím”. Po dalších dvou měsících jsem se dozvěděl, že se můj pacient se dostal do takové kondice, jakou měl v mládí, a že dokonce hrál se studenty fotbal. Na oslavu svého „nového života” uspořádal večírek, na kterém mě hostům představil jako svého zachránce. A po dalších sedmi letech byl, jak jsem viděl, stále ještě ve formě, aniž za celou tu dobu potřeboval třeba jen jednu jedinou pilulku.

Z knihy VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ  Dr. Stephen T. Chang

2 replies on “Máte problém so Solar Plexus?”

fuúú…ak ho nacítite…zistíte, čo v ňom všetko držíme, jeho energia nás robí emočne silnými, alebo slabými jedincami. Pozorujte jeho vedomia, snažte sa ho ustáliť a prepojiť s energiou srdca aby boli v harmónii , čo vás naučí byť pokojným vyrovnaným človekom. Samozrejme treba mať vyrované aj tie dve nižšie čakry, lebo energia 2 čakry ak je blokovaná, vplýva na 3 čakru. a ak je zablokovaná 1 čakra, tak sa ďaleko nepohneme.

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.