Kategórie
Sny

Archanděl Michael pomáhá odstranit karmická pouta…

V manuále zasvätnia do Shamballe som našla rušenie karmických pút s archanjelom Michaelom. Viem že takéto vlákna sa v čakrách nachádzajú, lebo som ich videla vo svojej srdcovej čakre ako sa kus odomňa ťahali. 😀

BoFi-archandel-michael-3-1_500Já jsem archanděl Michael. Zdravím vás, všechny do jednoho. Je to potěšení a čest být s vámi. Chtěl bych s vámi mluvit o tom, co znamená být archanděl. Bývaly doby, kdy tu nebylo mnoho archandělů.

Ano, dříve nás bylo jen několik. Nyní se mnoho andělů a archandělů rozhodlo narodit lidem, mnoho dětí, které se narodily v posledních čtyřech až pěti letech jsou z andělské a archandělské říše.

Tyto andělé a archandělé, narozeni jako lidé, zakoušejí nově nalezenou svobodu jak věci dělat. Pochopte, že andělé a archandělé byli vytvořeni Bohem k vykonání určitých úkolů a při výkonu některých těchto úkolů nebylo příliš svobodné vůle. Například já, Michael. Mnoho, mnoho lidí ví, kdo je archanděl Michael, protože existuje mnoho záznamů v křesťanských písmech.

Existuje mnoho vyobrazení v kostelech a katedrálách na sklech, ale mnozí nechápou, ale opravdu to nechápou, jaké je moje místo a kolik dalších archandělů a andělů je pod mým velením. Dalo by se říct, že já velím mnoha a mnoha Legiím Světla (Legions of Light), mnoho legií andělů mají za úkol chránit, měnit a dohlížet na plán Lásky v zaměření na kosmický plán a celé tvoření. Těžištěm kosmického plánu pro všechny stvoření je samozřejmě integrace Lásky a bezpodmínečné Lásky sama sebe.

Mým úkolem a úkolem mých Legií Světla je ochrana lidských bytostí. Někteří by rádi věděli: “Proč potřebuji ochranu archanděla Michaela? Proč vůbec potřebuji ochranu?” Odpověď na tuto otázku je, že někteří lidé již našli dost Lásky ve svém srdci, nyní jsou nezničitelní, jsou odolní vůči energii temných bratrů a sester, a tito lidé nepotřebují ochranu, ale je pravda, že je stále mnoho lidí, kteří ještě potřebují ochranu, která je chrání před disharmonickými energiemi a energiemi, které je oddělují od Zdroje/Boha.

Možná se ptáte, proč Zdroj/Bůh dovolil, aby existovaly disharmonické energie?

Je to proto, že jedině tak může existovat svobodná vůle. Bůh nás nikdy nesoudí, jen skrze nás získává nové zkušenosti a Lásku. Je tako mnoho těch, kteří “padli”. Ti vytváří disharmonické energie a “vkládají” strach do srdcí těm, kteří si ještě nenaučili milovat sami sebe. Odtud také strach původně pochází. Mnoho lidí cítí strach ve svých srdcích při vyslovení slov jako je “mimozemské”, “Lucifer”, apod. Když tyto slova působí, oslabuje je to. A je to proto, že tito lidé si ještě neintegrovali Lásku do svých srdcí a jsou stále v “poutech” karmy.

Zákon karmy je jednoduchý. Je to zákon příčiny a následku.

Pokud vhodíš kámen (příčina) do rybníka, vytvoří se v místě, kde se kámen dotknul vody, vlny (následek). To je důkaz příčiny a následku. Zákon příčiny a následku byl vytvořen proto, aby každý sklidil plody svého jednání. Tyto plody ovšem ne vždy znamenají odměnu, kterou by sis přál. Nyní je ale možné požádat o výjimku, o vystoupení z karmy – systému příčiny a následku.

Karmická rada rozhodla, že pokud si to lidé přejí, mohou vystoupit ze zákonu karmy. Nutné je ovšem porozumět, jak je to možné udělat. Dokud o mě o to nepožádáš, nemohu to udělat, a to proto, že respektuji tvoje právo volby, tvoji svobodu. Jedině ty se můžeš rozhodnout, zda chceš být nebo nechceš být v “poutech” karmy. Tyto pouta jsou vlastně energetické vazby, které se prostřednictvím tvých čaker vážou k jiným bytostem, kterým budeš muset splatit “dluh”. Ale i když splatíš všechny dluhy, nemusí to stačit. Musíš také odpustit sám sobě všechny “hříchy”. Používám slovo “hříchy” a to proto, že jsi to pravděpodobně slyšel od mnoha kněží při jejich kázání.

Tvrdí ti, že jsi vzešel z hříchu, což je v mnoha ohledech pravda, ale ty ses nenarodil proto, že tě Bůh nemá rád a že chce, abys tu trpěl. Narodíš se zde opět proto, že tato planeta je tvoje škola. Každý život se snažíš naučit něčemu novému nebo si stále opakuješ lekci, kterou stále nezvládáš. Je to jen tvoje rozhodnutí, zda chceš být pracovitý žák nebo líný žák. Tak nebo tak na konci cesty tě čeká poslední zkouška (smrt) a zde si uvědomíš, co nebylo správné, co by ses rád naučil a pak se opět vracíš na tuto planetu to realizovat. A tak jak se vracíš na Zemi, učíš se nové zkušenosti, učíš se vyvážit energie. Je důležité rozumět tomu, že není žádoucí dělat druhým lidem věci, které sám nechceš, aby druzí dělali tobě.

Někteří studenti setrvávají déle, někteří si “zakoupí” výletní jízdu a někteří rovnou “naskočí” do expresu.

Bůh nikoho neodsuzuje. Bůh je soucitný a odpustí vám všechno. Pouze ty v sobě držíš všechny své “hříchy”. Když půjdeš za knězem a vyzpovídáš se mu, on ti nikdy neřekne o tom, jak dosáhneš svobody skrz vyvážení všech energií.

Takže bratři a sestry na Zemi, je čas odpustit sám sobě! Nyní je čas opustit všechny pocity viny, protože co je to hřích? Hřích je něco, co vás drží, je to pojem, který jste si jako lidské bytosti udělali, je pocit viny. Nyní je ale čas zrušit všechny smlouvy, spojení … všechny sliby chudoby. Nemá smysl se tvářit, že jsi připraven pro bohatý život, když stále trváš na slibech chudoby. Nemá smysl tvrdit, že jsi připraven přijímat Lásku, když ses rozhodnul, že ji nechceš, protože dokud tento starý slib nezrušíš, nemůžeš udělat nový.

Tyto sliby jsou zapsány v Akašské kronice, ve tvé vlastní knize života. Snaž se pochopit, že jen ty jsi vytvořil tyto blokády a jen ty se můžeš rozhodnout je zrušit. Nyní, když mluvíme o energetických poutech, uvědom si, že pokaždé, když někoho fyzicky, mentálně nebo citově zraníš, vytvoříš tím energetické vazby (pouta).

Mnoho lidí si neuvědomuje, že tyto vazby mohou trvat i několik tisíc let, a to z důvodu neschopnosti odpustit sám sobě. Také si mnoho lidí neuvědomuje, že když se s někým spojí pohlavním stykem, vytvoří také energetické vazby (pouta) skrze kořenovou čakru. Není nic špatného na tom, když si lidé dopřávají sex. Není ale žádoucí provozovat sex bez lásky, protože tím se vytváří energetické vazby (pouta), které je nutné vyřešit/odstranit.

Nyní si projdeme vizualizací v meditaci, kde ti ukážu, jak tyto pouta odstranit tak, abys tím zrušil všechny bariéry, které ti brání prožít zdravý a bohatý život plný lásky.

Meditace na odstranění karmických pout

Zaměř svoji pozornost nad svoji hlavu, ke Zdroji. Jsem si jist, že víš, jak máš dýchat. Vždy se zhluboka nadechni, pak na chvilku zadrž dech a zase vydechni. Nádech, zadržení dechu i výdech by měly trvat vždy stejně dlouho, ať už spíš, jíš, pracuješ, … Čím déle bude správně dýchat, tím více budeš schopen vnímat energii, která se ti tímto dostává do těla. Dýchej tak dlouho, dokud neuvidíš/neucítíš modré světlo přicházející skrz korunní čakru.

Tato elektricky modrá barva je barva energie, s kterou já pracuji a kterou používám na odstranění karmických pout. Můj meč, který používám, má také barvu elektrické modré. Nyní se zaměř na svou korunní čakru a nech ji prostoupit energií Lásky a Světla.

Já, archanděl Michael, odstraňuji všechna tvá karmická pouta ke všem ostatním tak, že jsi od odteď volný a můžeš se nyní vědomě rozhodovat (SEKÁM). Tvoje korunní čakra nyní září bílým světlem a všechna pouta, která byla k němu připojena, jsou pryč.

Nyní se přesuň k 6. čakře a podívej se do ní, uvidíš a ucítíš všechny sliby, které jsi udělal. Jasnozřivost není proti Bohu, a proto nejsi zlem, když jsi jasnozřivý. Nyní tě uvolníme z pout energií, ke kterým jsi připoután z důvodů násilné smrti umučením, utopením a uhořením (SEKÁM). Nyní cítíš, jak se tvé třetí oko otevřelo a jak je nyní v harmonii. Nyní můžeš svým třetím okem opět vidět. Opět proto, že dříve jsi toto oko používal. Dříve toto oko nesloužilo jen pro „vidění“, ale i pro cítění a komunikaci. To bylo v době, kdy ještě neexistovaly jazyky. Nyní si představ, jak aktivuješ toto třetí oko. Představ si třetí oko plné energie barvy elektrické modré.

Ve své mysli prones tuto afirmaci/prohlášení: „Já jsem nyní aktivoval mé třetí oko! Mou schopnost channelingu, na kterou mám od narození právo, nyní vyžaduji a přijímám!“

Nyní se přesuň k 5. čakře. Pokud potřebuješ kašlat, kašli. Kašel pomáhá čištění. Mnoho lidí má bloky v této čakře. Nech nás vyčistit zbytky všech slibů chudoby, slibů mlčení a energetických pout k těm, ke kterým jsi promluvil. Energií strachu, slibů mlčení, které jsi udělal, když jsi přestal říkat pravdu o tom, jak úžasné jsou energie Lásky a Světla a osvícení. Já archanděl Michael nyní sekám tyto pouta, která tě drží (SEKÁM)! Cítíš svobodu v této čakře, cítíš, jak je aktivována.

Ve své mysli prones tuto afirmaci/prohlášení: „Od tohoto momentu budu říkat své pravdy a budu předávat své znalosti všem, kteří to potřebují!“

Nemá ale žádný smysl „předávat“ své pravdy a znalost těm, kteří o ně nežádali nebo je nepotřebují. To je dělá rezistentní. Blokuje je to od prožívání Lásky. Přesto není správné nikomu nutit své názory, a proto to nedělej.

Nyní se přesuň k 4. čakře. Zde odstraníme pouta se všema, které sis myslel, že miluješ, ale láska byla založena na strachu a závislosti. Sekám pouta se všema, kteří tě citově zranili, údajně láskou. Cítíš, že se tvá srdeční čakra otevřela. Cítíš Lásku proudící skrz tebe.

Ve své mysli prones tuto afirmaci/prohlášení: „Jsem připraven odstranit pouta, která mě svazují.“ Já archanděl Michael je sekám svým mečem (SEKÁM)! Tvé srdce je volné. Cítíš lásku proudící skrz. Jsi Láska.

Nyní se přesuň k 3. čakře. To je místo, kde držíš své emocionální věci. Všechny vzpomínky na ublížení, neuvolněný vztek zaměřený na tebe a vztek tebou zaměřený na ostatní emocionální manipulace a kontrolu, to, co jsi udělal ty ostatní a co ostatní udělali tobě.

Ve své mysli prones tuto afirmaci/prohlášení: „Nyní jsem připraven na odstranění citových pout, nyní jsem opět připraven přijmout vlastní sílu/moc svobodné bytosti, nyní jsem připraven přijmout suverenitu/nezávislost svého energetického těla!” (SEKÁM)! Já archanděl Michael sekám všechny tyto pouta.

Nyní se přesuň ke 2. čakře.

Ve své mysli prones tuto afirmaci/prohlášení: „Nyní jsem připraven odstranit se všemi všechna psychická pouta, odstranit všechny zbytky zneužívání a odstranit všechny zbytky špatného zacházení s kundalini energií. Jsem připraven svobodně milovat, svobodně si užívat vlastního lidského těla, lidského těla milujícího svobodnou osobu, se svobodou projevu/vyjádření!“ Cítíš tyto pouta a cítíš, jak zmizela (SEKÁM)! Já archanděl Michael sekám všechny tyto pouta.

Nyní se přesuň k 1. čakře. Kořenová čakra je úložiště strachu a hněvu. Je to také místo, kde „přebývá“ kundalini energie. Mnoho lidí má blokády v jejich kundalini energii a nemohou ji zvýšit, protože mají příliš mnoho strachu. Strach z používání vlastní energie/síly, strach stát se pánem sám sobě, pánem energie, pánem svého osudu.

Ve své mysli prones tuto afirmaci/prohlášení: „Jsem připraven odstranit všechny pouta z mé kořenové čakry (SEKÁM)!“ Já archanděl Michael sekám všechny tyto pouta.

Snaž se pochopit, že se není potřeba bát při odstraňování těchto pout. Mnoho lidí se bojí, že díky odstranění pout dojde ke ztrátě spojení se svými blízkými, ale to není pravda. Odstranění těchto vazeb ti umožní vyrovnat karmu a mít vztah založený na bezpodmínečné lásce místo závislosti, strachu nebo kontroly.

Já Michael nyní odstraňuji všechny tyto pouta. Já je odstraňuji, ale ty s tím „musíš“ souhlasit. Pokud by sis s tím nesouhlasil, nemohu nic dělat.

Ve své mysli prones tuto afirmaci/prohlášení: „Jsem připraven odstranit všechna karmická pouta a všechny sliby chudoby jsou zrušeny (SEKÁM)!“

Nyní je čas přestat potlačovat emoce. Doba, kdy sis myslel, že potlačování emocí vede k osvícení, skončila.

Ve své mysli prones tuto afirmaci/prohlášení: „Jsem připraven odstranit všechna pouta (SEKÁM)!“ Nyní já archanděl Michael sekám všechny zbývající pouta a všechny energie, které tě svazují.

Nyní jsi opět svobodný a bez jakékoliv karmické „zátěže“.

Ve své mysli prones tuto afirmaci/prohlášení: „Já přeměňuji všechny zbývající pouta a omezující energie ve světlo!“

Vítej do života zproštěného karmy. Nemysli si ale, že když jsi nyní bez karmy, že to znamená, že to je navždy. Je to jen na tobě, zda zůstaneš volný (bez karmy) nebo zda se znovu chytíš do karmických pout. Výběr je na tobě a tuto volbu provádíš ve svém každodenním životě. Snaž se myslet na to, že jsi nyní bez karmických pout a mysli na to při každém svém činu, pokud tak chceš zůstat.

Základem pro to je nikoho nesoudit a projevit bezpodmínečnou lásku. Pokud uděláš něco, co víš, že není správné, nemusíš se bát, stačí mě (archanděla Michaela) opět požádat a já ti rád zase pomohu. Mám pro vás k dispozici Pilíře Lásky. Kdykoliv budeš mít pocit, že nedržíš lásku ve svém srdci, že strach vstupuje do tvé mysli, že na tebe nespravedlivě někdo vyvíjí nátlak či jakoukoliv jinou negativní energii, neváhej a požádej mě o Pilíř Lásky: „Archanděli Michaeli, obklop mě Pilířem Lásky!“ Dokud mě nepožádáš, nemohu ti pomoci, protože respektuji tvou svobodnou vůli.

Channelováno prostřednictvím Hari Das Melchisedechova, 10/29/98, Mt. Shasta, CA (přeloženo).

21 replies on “Archanděl Michael pomáhá odstranit karmická pouta…”

🙂 áno, aj ráno 🙂 cítila som pokoj .. taký iný ako keď máš pokoj..bol ako keby nadľahčený.. hm..neviem to inak povedať.. ale asi mi rozumieš.. 🙂
a dnes som opäť meditovala v buse a zavolala rafiho 😉 , videla som zasa zelenú, ale už inšiu..takú hráškovú a veľmi jemnú ..už to nebolo ako včera… a priznám , bolo to asi tým, že za mnou sedeli spoluobčania :-P.. tmavšieho výzoru..a cítila som ich energiu v chrbte..tak som nebola plne sústredená..asi preto.. 🙄

Páči sa mi

Dene, v tomto článku sa popisuje ako sa vizuálne odstraňujú karmické putá a bloky v jednotlivých čakrách. Dýchaš a zameriavaš pozornosť na svoje čakry. Začínaš od korunnej a privoláš si na pomoc archanjela Michalea. On potom jeho mečom pretína všetky putá v každej čakre. Ak vieš dobre vizualizovať tak sa ti to podarí.
Existuje aj iný spôsob. Predstavíš si samú seba a povieš si, že chceš vidieť s kým si karmicky spätá. Mala by si vidieť ako idú vlákna od teba k tomu človeku. S niekym sa spájame cez brušnú čakru, s niekym cez 2 čakru, lebo sme sexuálne sa spájali a s niekym cez srdcovú. Predstav si ako máš veľké nožnice a ostrihneš to vlákno, ktoré ide k človeku, s ktorým nechceš byť spojená. Môžeš predtým zavolať Michaela, nech ti pomôže a svojim mečom tie vlákna pretne, alebo svojim bledomodrým lúčom ich spáli. potom si predstav ako vstúpiš do fialového plameňa a ten spáli v tebe všetko negatívne a nepotrebné. Ty sa len budeš v ňom akoby kúpať a on ťa bude presvetlovať. Techník je veľa, len sa riaď tým čo duševne cítiť. Nezabudni toho človeka predtým ako to urobíš poprosiť o odpustenie a odpustiť si aj ty a poželať pokoj jeho ceste za svetlom a nech ho boh sprevádza.
Vyskúšaj a daj vedieť ako sa darilo. 😉

Páči sa mi

Moc pravdive ,no skusim to ked budem sam zajtra vecer.Dakujem Martinka.Ucim sa a citam pomali vsetko,nieco skopirujem a posielam to mojim kamoskam ktore maju svoje trapenia.No musia sa ucit.Boh naj ti zehna. Ondro:-)

Páči sa mi

Odstraňovanie pút nie je ľahké Ondrej, tak isto aj nánosov na tele. dajte potom vedieť ako sa vám darilo a aký duchovný zážitok ste mali priateľu. 😉

Mať takého priateľa ako vy je cenné, ale viete Ondrej, my nemôžeme nikoho do ničoho nútiť, pokiaľ sa človek sám tomu neotvorí. Každý máme inú cestu a možno práve to čo iný zažíva, je pre neho to najlepšie, lebo je to jeho lekcia, ktorú si vybral a má ňou prejsť. No Boh pomáha všetkým, kto o to poprosia.

Páči sa mi

Kikuš vyskúšaj, ale nie je to tak jednoduché, lebo karmu neodstrániš jedným seknutím meča, je to proces nápravy, zmena seba samého , nezištná pomoc iným, práca zo svetlom, ale aj prijatie temna v sebe, uvedomenia, cesta odpustenia, pokory a koniec koncov cesta k sebe. To čo sa nám deje je treba prijať, pochopiť, odpustiť…

Tu sú aj iné články o karme k by ti pomohli https://anitram.wordpress.com/?s=karma

Páči sa mi

Hm ja viem….. sama so zvedava ci mi to pojde mozno treba este raz yopakovat celz proces…. najradsej by som bola ked by som za pomoci niekoho toto robila len nemam odvahu ist na ten regres alebo ako sa to vola alebo v hypnoze…. a to odpustanie….je to tazke stale sa citim ukrivdena ale uz sa nejak velmi nehnevam…..vsetko prejde….

Páči sa mi

Kika, regres ti neukáže všetko, ver mi, ja som bola , videla som 3 úryvky zo svojich životoch, ale to, čo ma ťaží, som nevidela. Síce niekto robí regrese , že sa priamo zameriava na situáciu, ktorá ho ťaží a chce vedieť odpoveď prečo sa v tomto živote motá v kruhu a uvidí to aj v podvedomí. No ako som čítala v knihách, kde autor pracoval s pacientami, u niektorých robil viac sedení, aby presne prišli na potrebné veci k preliečeniu.

Skúšaj robiť vizuálne odpúšťanie, predstav si dotyčného pred sebou a popros seba o odpustenie, že si nechala svoje city zájsť tak ďaleko, až si si hnevom ubližovala, zaťažovala si sa negatívnym myslením a preto si tak konala ako si konala. Nik nie je bez viny a veľa krát konáme v nevedomosti . Toto si máš odpustiť. Potom popros toho dotyčného o odpustenie, že si k nemu zachovala taký postoj, nech už to bolo čokoľvek. Ide o to, aby si zo seba odstránilo to bremeno, čo ťa ťaží, uvolnila zlosť zo seba a preliečila si sa láskou a odpustením. Poželaj tomu druhému lásku, svetlo nech ho sprevádzajú a Boh nech mu žehná…objím ho, ako by si objala seba samú. Viem, že to nepôjde na prvý raz a bude potrebné to opakovať viac krát až do vtedy dokiaľ si na toho dotyčného nespomenieš a tvoje pocity už nebudú naplnené hnevom a nenávisťou.

Dnes som pridala nový článok, možno ti tiež niečo z toho pomôže.
https://anitram.wordpress.com/2014/01/11/ocista-od-privtelenych-dusi-a-ruseni-kleteb-a-peceti/

Páči sa mi

Ahojky 🙂 ked pridem domov si to pozriem dakujem.skoro som uverila tomu prvemu clanku som si myslela ze si sa na mna napojila 🙂 a to si pisala tak vseobecne vsak…

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.